Chaos rondom zorgverzekering chronisch zieken en gehandicapten

DEN HAAG, 20151110 -- De gemeentelijke tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten verschillen sterk per gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.). Speciaal voor chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een minimum inkomen bieden gemeenten een 'gemeentepakket' of 'collectieve zorgverzekering voor minima' aan. Uit het onderzoek, waarin alle 393 gemeenten zijn onderzocht, blijkt dat de verschillen zo groot zijn dat die kunnen oplopen tot wel honderden euro's per jaar.

Grote verschillen per gemeente
Sinds 1 januari 2015 compenseren gemeenten voor het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (Cer). Na het afschaffen van deze regelingen hebben gemeenten beleidsvrijheid gekregen om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen. Het gevolg hiervan is echter dat tussen gemeenten grote verschillen zijn ontstaan in het gemeentelijk minimabeleid.

Gemeentelijke bijdrage
Het merendeel van de gemeenten heeft ervoor gekozen de financiële compensatie voor het wegvallen van de Wtcg en Cer te verwerken in een collectieve zorgverzekering voor minima. Zo geeft een aantal gemeenten een bijdrage voor de zorgpremie, terwijl andere gemeenten hebben besloten niet mee te betalen aan de premie. In dat laatste geval moeten minima de gehele zorgpremie zelf betalen.

Honderden euro's verschil
De verschillen in de bijdragen van gemeenten kunnen oplopen tot enkele honderden euro's per jaar. Minima uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp betalen op jaarbasis bijvoorbeeld ruim 350 euro meer voor exact dezelfde zorgverzekering dan minima uit de gemeente Zoetermeer. Dit komt omdat de gemeente Zoetermeer maandelijks ruim 30 euro meebetaalt aan de premie voor de collectieve zorgverzekering. Daarentegen ontvangen minima in de gemeente Pijnacker-Nootdorp helemaal geen gemeentelijke bijdrage voor de zorgpremie.

Inkomensgrens verschilt per gemeente
Een ander knelpunt is het verschil in de bijstandsnorm die gemeenten hanteren. Zo bieden sommige gemeenten de polis aan voor minima met een inkomen tot 150 procent van de bijstandsnorm, terwijl minima in andere gemeenten alleen een collectieve zorgverzekering kunnen aanvragen indien zij minder verdienen dan 110 procent van de bijstandsnorm.

De resultaten van het onderzoek, inclusief de gegevens per gemeente, zijn gepubliceerd op de website van het Zorgverzekering Informatie Centrum.

Over het Z.I.C.:
Het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) is een actueel informatieplatform op het gebied van zorgverzekeringen. Het Z.I.C. heeft als doel om informatie te verstrekken aan de zorgconsument als groep. Zorgverzekering.org behandelt enkel de hoofdlijnen van de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot het afsluiten en vergelijken van zorgverzekeringen. Daarnaast beschrijft het Z.I.C. diverse zorgverzekeringsthema's die van belang kunnen zijn voor zorgconsumenten die in bijzondere omstandigheden verkeren.

Methodologie
Dit onderzoek is uitgevoerd om te achterhalen wat gemeenten precies hebben gedaan na de afschaffing van de WTCG- en Cer-tegemoetkomingen. Na de afschaffing van deze regelingen hebben gemeenten beleidsvrijheid gekregen, waardoor gemeenten minima op verschillende manieren tegemoetkomen. Dit onderzoek is gebaseerd op de informatie die gemeentelijke websites verschaffen over de collectieve zorgverzekering voor minima. Hierin zijn alle 393 gemeenten meegenomen. De onderzoeksresultaten en de bijbehorende infographic kunt u vinden op de website van het Z.I.C.

Het bovenstaande persbericht is gebaseerd op de eerste resultaten van het onderzoek. De komende dagen wordt verdere betekenis gegeven aan deze uitkomsten en zullen verdere onderzoeksresultaten worden gepubliceerd.

Neem voor verdere informatie contact op met het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.).
Contactpersoon: Simon den Hollander
Tel: 085 87 69 525
E: (s.hollander@zorgverzekering.org)
URL:http://www.zorgverzekering.org

Zorgverzekering Informatie Centrum

plaats:
DEN HAAG

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234