Koningin Máxima te gast op 'Doing Business in Fragile States' event

In Syrië woedt al vier jaar een hevige burgeroorlog. De Gazanen zijn nog maar nauwelijks bekomen van de oorlog met Israël, zomer vorig jaar. En Europa kampt met een niet aflatende stroom van vluchtelingen. Op woensdag 11 november, organiseert SPARK in de Beurs van Berlage de derde IGNITE conferentie waarin de rol van ondernemerschap in crisis situaties en fragiele landen centraal staat. Koningin Máxima woont de conferentie bij in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering en ontwikkeling.

Progamma met urgentie
Het programma heeft ook dit jaar weer aandacht voor een aantal urgente onderwerpen zoals lokaal ondernemerschap in Libië, Syrië en Gaza. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor het opvangen van Syrische vluchtelingen aan universiteiten in de regio, waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs extra geld ter beschikking heeft gesteld. Verder biedt de conferentie ruimte aan sessies over financiële diensten voor ondernemers, business incubators, en een masterclass diplomatie in fragiele staten. Ook wordt zorgvuldig gekeken naar de connectie tussen succesvol ondernemerschap en stabiliteit.

Publiek, partners, sprekers
De conferentie is bedoeld voor beleidsmakers, politici, onderzoekers, ondernemers, veldprofessionals, studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen. Internationale vertegenwoordigers van de Syrische interim-regering, de Wereld Bank, Clingendael, Heineken, UNDP, ILO, PUM, MVO Nederland, NIMD, en nog vele anderen leveren een bijdrage aan de conferentie. Speciale aandacht gaat uit naar ondernemers uit fragiele landen zoals Chid Liberty (Liberty & Justice, Liberia), Thierry N'Doufou (Qelasy, Ivoorkust) en Bojan Mladenovic (Herc Int., Kosovo).

Koningin Maxima
Koningin Máxima adviseert in haar VN-functie de secretaris-generaal van de VN en zet zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen - met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven - toegankelijk te maken. In veel landen is het voor mensen of kleine ondernemingen niet gewoon om een bank- of spaarrekening te kunnen openen of bijvoorbeeld verzekeringen of leningen af te sluiten. De UNSGSA bepleit dat toegang tot financiële dienstverlening van cruciaal belang is voor het creëren en versnellen van een duurzame economische groei, het scheppen van werkgelegenheid en het stimuleren van sociale ontwikkeling en zelfontplooiing van mensen.

IGNITE 2015: Focus op ondernemerschap
SPARK wil door middel van de IGNITE! Conferentie en in samenwerking met verschillende internationale partners, het gesprek over het belang van ondernemerschap in crisis situaties en fragiele landen verdiepen en hoger op de (publieke en politieke) agenda zetten. Welke rol kunnen ondernemers op zich nemen tijdens de burgeroorlog in Syrië? En al die ondernemers die vaak onherstelbare schade hebben geleden, bijvoorbeeld in Yemen: hoe kunnen we die ondersteunen zodat ze weer langzaam hun land kunnen opbouwen?

21 jaar SPARK: ondernemerschap in fragiele landen
De afgelopen 21 jaar heeft SPARK zich ingezet voor het ontwikkelen van hoger onderwijs en ondernemerschap in fragiele staten, om jonge, ambitieuze mensen in staat te stellen een bijdrage te leveren aan een duurzame economie en stabiliteit in hun land. Voor meer informatie zie www.spark-online.org

SPARK IGNITE conferentie 2015
Doing Business in Fragile States
Beurs van Berlage | Amsterdam
11 November 2014 | 8:45 - 18:00 uur
ID en ticket verplicht bij binnenkomst.

Contact namens SPARK:
Simon van Melick (06-51439038)
Vedrana Halepovic (06-25065675)

SPARK

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.spark-online.org

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234