Koninklijk Conservatorium scoort goed in Europese projectaanvragen

Het Koninklijk Conservatorium is een sterk internationaal gericht instituut. Niet alleen studeren veel buitenlandse studenten aan het conservatorium, maar zijn er veel internationale docenten actief en wordt vrijwel het gehele onderwijsaanbod in het Engels aangeboden. Het conservatorium is daarnaast ook actief in diverse internationale samenwerkingsverbanden en projecten met als doel het onderwijs voortdurend te verbeteren en internationaal te vergelijken. De projectaanvragen voor Europese programma's die zijn toegekend zijn:

- Het 'ECMA - Next Step' (2015-2018) een samenwerkingsverband met conservatoria en festivals in Wenen, Manchester, Parijs, Vilnius, Fiesole, Prades, Grafenegg en Oslo. Dit project richt zich op curriculumontwikkeling en intensieve samenwerking op het gebied van de kamermuziek in samenwerking met de European Chamber Music Academy - ECMA. Het project wordt gecoördineerd door de Norwegian Academy of Music in Oslo en gefinancierd door het ERASMUS+ programma als een Strategische Partnerschap.
- Het Koninklijk Conservatorium is nu partner in het project 'Vox Early Music' (2015-2018) in samenwerking met conservatoria in Bucharest, Parma, Eisenstadt en Vicenza. Dit project richt zich op curriculumontwikkeling en intensieve samenwerking op het gebied van oude muziek zang, wordt gecoördineerd door de National University of Music in Bucharest en gefinancierd door het ERASMUS+ programma als een Strategische Partnerschap.
- Tevens is het Koninklijk Conservatorium partner in het project 'Modernising European Higher Music Education through Improvisation - METRIC' (2015-2018) in samenwerking met conservatoria in Tallinn, Parijs, Vilnius, London, Helsinki, Oslo, Bucharest, Barcelona, Leipzig, Antwerpen, Glasgow en Gotheburg. Dit project richt zich op curriculumontwikkeling en intensieve samenwerking op het gebied van improvisatie met als doel de oprichting van een Europese masteropleiding voor improvisatie. Het project wordt gecoördineerd door de Estonian Academy of Music in Tallinn en gefinancierd door het ERASMUS+ programma als een Strategische Partnerschap.
- Het Koninklijk Conservatorium is een intensief samenwerkingsverband aangegaan met de European Union Baroque Orchestra (EUBO) in het kader van het project 'EUBO Mobile Baroque Academy - EMBA'. Het conservatorium zal in het project gezamenlijke optredens verzorgen met het EUBO en masterclasses oude muziek organiseren in conservatoria in Midden- en Oost-Europa door middel van zowel docentenbezoeken als online teaching. Het project heeft een duur van vier jaar en wordt ondersteund door het Creative Europe Programme van de Europese Unie.

Veel van deze internationale activiteiten komen voort uit de actieve deelname van het Koninklijk Conservatorium in 'ConNext', een internationale netwerk dat bestaat uit acht conservatoria over de gehele wereld (Koninklijk Conservatorium, Guildhall School of Music & Drama London, Sibelius Academy Helsinki, Norwegian Academy of Music Oslo, Schulich School of Music - McGill University Montreal, Queensland Conservatorium Brisbane, Yong Siew Toh Conservatory Singapore en het Orpheus Instituut Gent) Dit netwerk gaat een intensieve samenwerking aan met betrekking tot uitwisselingen, deskundigheidsbevordering en curriculumontwikkeling. ConNext heeft een 'ConNext Charter' geformuleerd dat is ondertekend door de directies van de acht instellingen en dat tien gedeelde uitgangspunten bevat die alle deelnemende instellingen onderschrijven.

Voor meer informatie: Marleen Leroy, afdeling Marketing en Communicatie, Koninklijk Conservatorium, 070-3151528, 06-16596212 m.leroy@koncon.nl

Koninklijk Conservatorium Den Haag - Royal Conservatoire The Hague

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234