Verschuiving R&D naar Azië ten koste van Amerika en Europa

EMBARGO TOT 9 NOVEMBER 08.30 UUR

Amsterdam, 9 november 2015 - Internationale bedrijven kiezen voor hun research & development (R&D) steeds vaker voor locaties in Azië. Ze willen dichter op de groeiende middenklasse van opkomende landen zitten. De verschuiving van R&D naar landen als China en India gaat ten koste van de Verenigde Staten (van 1 naar 2) en Europa (van 2 naar 3). Ook Nederlandse bedrijven geven steeds meer R&D-geld uit in het buitenland. Volkswagen, Samsung en Intel geven het meest uit aan R&D. Apple, Google en Tesla worden door innovatieprofessionals gezien als meest innovatieve bedrijven.

Dat blijkt uit de 2015 Global Innovation 1000 Study van Strategy& en PwC, een onderzoek onder de 1.000 grootste R&D Spenders in de wereld. In 2015 stegen de R&D-uitgaven van deze top-1000 met 5,1% tot 680 miljard dollar, de grootste toename in drie jaar. De studie maakt onderscheid in binnenlandse, geïmporteerde en geëxporteerde R&D. Azië profiteert van het feit dat Amerikaanse bedrijven hun R&D-activiteiten verplaatsen naar landen als China en India. Zij zagen hun geïmporteerde R&D-activiteiten tussen 2007 en 2015 groeien met respectievelijk 79% en 116%.

China is intussen de meest gewilde bestemming: 71% van de ondervraagde innovatieprofessionals gaf aan dat de nabijheid van groeimarkten de belangrijkste reden is voor de verschuiving naar China. Andere veel genoemde voordelen zijn de nabijheid van de belangrijkste productielocaties en leveranciers en lagere ontwikkelingskosten. 'Het is niet zo vreemd dat Azië het voortouw neemt als topbestemming voor R&D', zegt Arno Pouw, verantwoordelijk voor de sectorgroep Industriële Productiebedrijven. 'Westerse bedrijven richten zich op opkomende economieën om te kunnen groeien. De groeiende middenklasse vraagt van hen om dichter op hun markten en klanten te zitten.'

Europa raakt achterop
De terugval in Europa is te wijten aan een lage groei in binnenlandse en geïmporteerde R&D in combinatie met een aanzienlijke toename van geëxporteerde R&D. 'Europa is in een paar jaar tijd weggezakt naar de derde plaats, aldus Pouw. 'De verschuiving van R&D naar andere landen, vooral vanuit Frankrijk en Duitsland, is een belangrijke reden voor deze omslag.' Ter vergelijking: de groei van de binnenlandse R&D-uitgaven in Europa steeg tussen 2007 en 2015 met slechts 2%, terwijl dat in Noord-Amerika 40% bedroeg en in Azië zelfs 60%. Tegelijkertijd hebben Europese landen hun R&D-activiteiten uitgebreid in dure, verre landen in Noord-Amerika en Azië. Zo verlaagde Frankrijk tussen 2007 en 2015 de binnenlandse R&D met 20% en de geïmporteerde R&D met 21%. De geëxporteerde R&D werd met 46% verhoogd. In Duitsland daalde tussen 2007 en 2015 de binnenlandse R&D met 48% en de geïmporteerde R&D met 7% en steeg de geëxporteerde R&D met 76%.

Ook Nederlandse bedrijven geven steeds meer R&D-geld uit in het buitenland, zegt Michel Mulders, innovatie-adviseur bij PwC. 'De totale R&D-uitgaven van bedrijven uit de top-1000 met een Nederlands hoofdkantoor daalden met 15% ten opzichte van 2014. De sectoren computers & elektronica en de chemische sector zijn goed voor bijna 90% van deze uitgaven. De grootste groei zit in de softwarebranche. Philips, Shell, ASML en NXP zijn niet alleen in absolute cijfers de grootste investeerders onder Nederlandse multinationals. Ook hun "R&D-intensity", de verhouding van R&D-uitgaven ten opzichte van hun totale omzet, nam in 2015 toe.'

Overige onderzoeksresultaten
- Toegang tot technisch talent (71%), de nabijheid van klanten (68%) en inzicht krijgen in de behoeften van de lokale markt (64%) vormen in belangrijke mate de keuze voor vestiging van R&D-afdelingen.
- In de sectoren computers & elektronica (1), healthcare, inclusief pharma (2) en automotive (3) wordt het meest aan R&D uitgeven. Healthcare is in 2019 de branche die het meeste uitgeeft aan R&D.
- In de software- en internetbranche groeide de R&D-uitgaven (27%) vorig jaar het hardst. Het haalt daarmee in 2015 de industriële sector in als de op drie na grootste branche voor wat betreft R&D-uitgaven. Het illustreert hoe snel de nieuwe economie van plaats wisselt met de oude economie.

Noot voor de redactie:

1. Het onderzoek treft u aan op www.strategyand.pwc.com/nl. Voor vragen kunt u terecht bij Koen Jonker, persvoorlichter, telefoon: 088 792 4982, e-mail: koen.jonker@nl.pwc.com.

2. Strategy& is een wereldwijde organisatie van strategische adviseurs die u graag van dienst zijn bij het behalen van een zo groot mogelijk voordeel. Dat doen we door samen met u te werken aan het oplossen van uw belangrijkste problemen en u te helpen om uw grootste kansen te grijpen. Wij beschikken over 100 jaar ervaring op het gebied van strategie consulting en over de praktische en branchevaardigheden van het PwC-netwerk. Wij maken deel uit van het netwerk van PwC in 157 landen, waarbinnen meer dan 208.000 mensen zich sterk maken voor het leveren van kwaliteit op het gebied van assurance, belasting en adviesdiensten.

3. Onderzoeksmethodologie
Net als bij de tien voorgaande edities van de Global Innovation 1000 stelde Strategy& dit jaar een lijst samen van de 1.000 ondernemingen wereldwijd die het afgelopen boekjaar (m.i.v. 30 juni 2015) het meeste uitgaven aan R&D. Om in de lijst te worden opgenomen moesten bedrijven hun R&D-cijfers openbaar maken. Dochterondernemingen die gedurende deze periode voor meer dan 50 eigendom waren van één enkel moederbedrijf waren uitgesloten indien hun financiële resultaten waren opgenomen in de boeken van het moederbedrijf. De Global Innovation 1000 zijn samen goed voor 40 procent van de wereldwijde uitgaven aan R&D.

Voor elk bedrijf uit de top 1000 ontvingen we van Bloomberg en Capital IQ de belangrijkste financiële gegevens over de periode van 2010 tot 2015, waaronder omzet, brutowinst, bedrijfswinst, nettowinst, historische R&D-uitgaven en marktkapitalisatie. Alle cijfers met betrekking tot omzet en R&D-uitgaven in vreemde valuta werden omgerekend naar Amerikaanse dollars op basis van een gemiddelde van de wisselkoers over de desbetreffende periode. Voor gegevens over aandelenprijzen baseerden we ons op de wisselkoers op de laatste dag van de maand.

Alle bedrijven werden ingedeeld in een van de negen bedrijfstakken (of onder "overig") volgens de brancheaanduidingen van Bloomberg en in een van de vijf regioaanduidingen, die werd bepaald door de locatie van de hoofdkantoren. Voor zinvolle vergelijkingen tussen de branches werden de uitgavenniveaus voor R&D en de financiële resultaten van elk bedrijf geïndexeerd aan de hand van de gemiddelde waarden binnen de eigen branche.

Om inzicht te krijgen in de wereldwijde verdeling van R&D-uitgaven, de oorzaken van die verdeling en hoe die verdeling van invloed is op de afzonderlijke bedrijven onderzochten we de wereldwijde R&D-voetafdruk van de top 100 voor wat betreft hun R&D-uitgaven in 2015, plus de top 50 in de drie grootste branches (automotive, healthcare en computers en elektronica) en de top 20 in de industriële sector en de software- en internetbranche.

Indien geografische specificaties niet opvraagbaar waren verzamelden we gegevens over de locatie van de R&D-vestigingen, de productsegmenten die elke vestiging ondersteunt, het jaar waarin een vestiging werd geopend, het aantal mensen dat er werkzaam is, de omzet per productsegment en de wereldwijde omzetverdeling. Deze gegevens werden gebruikt om de totale uitgaven aan R&D te verdelen over de landen waar de vestigingen zich bevinden.

En om inzicht te krijgen in de wereldwijde omvang van R&D en hoe bedrijven in diverse sectoren daarmee omgaan voerden we ten slotte ook nog een separaat online onderzoek uit onder 369 koplopers op het gebied van innovatie over de hele wereld. De deelnemende bedrijven waren samen goed voor ruim 106 miljard dollar aan R&D-uitgaven, ofwel 16 procent van de totale R&D-uitgaven van de Global Innovation 1000, alle negen bedrijfstakken en alle vijf geografische regio's.

PwC

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.pwc.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234