OU ontvangt besturen hoger onderwijs Caribisch deel Koninkrijk

Van 8 tot en met 12 november 2015 komen de besturen van de universiteiten van Curaçao, Aruba en het Instituto Pedagogico Arubano naar Nederland voor een studiebezoek. De Open Universiteit is gastvrouw. De delegatie die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband UniCarib, brengt onder meer een bezoek aan het ministerie van OCW en Dé Onderwijsdagen van SURF en Kennisnet. Dit bezoek is georganiseerd door Maestro Kompas, een programma van de Open Universiteit en de Hogeschool Utrecht, gericht op Caribisch Nederland.

Integratie en harmonisatie hoger onderwijs
Tijdens het studiebezoek wil de bestuursdelegatie zich oriënteren op de mogelijkheid tot verdere integratie en harmonisatie van het hoger onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden. Dit in navolging van het integratieproces, zoals zich dat het afgelopen decennium binnen de EU heeft voltrokken. Specifieke thema's hierbij zijn accreditatie en diplomawaardering, onderzoekssamenwerking binnen het Koninkrijk en de EU, toegang tot de HO-verzorgingsstructuur en de mogelijke harmonisatie van wet- en regelgeving op het gebied van het hoger onderwijs tussen de landen in het Koninkrijk.

Blended learning
Daarnaast oriënteert het gezelschap zich tijdens dit studiebezoek verder op blended learning. Doelstelling is een breder opleidingsaanbod te realiseren, ook voor de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

UniCarib: onderwijs en onderzoek versterken
De bezoekers maken deel uit van UniCarib, een samenwerkingsverband van de universiteiten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en het Instituto Pedagogico Arubano. Dit samenwerkingsverband is op 20 maart 2014 geïnitieerd vanuit het programma Maestro Kompas, met steun van het ministerie van OCW. Het doel van UniCarib is het onderwijs en onderzoek in de Caribische regio van het Koninkrijk te versterken.

Over Maestro Kompas
Maestro Kompas is een programma voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba dat tot doel heeft om samen met de regionale opleidingsinstituten te komen tot een regionale infrastructuur voor het opleiden van leraren. Het programma wordt door Hogeschool Utrecht en de Open Universiteit ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW. Om duurzaamheid te waarborgen wordt samengewerkt met de regionale opleidingsinstituten ( Universiteit van Curaçao, Universiteit van St. Maarten, Universiteit van Aruba en Instituto Pedagogico Arubano op Aruba. De betrokken instellingen zetten hun expertise in om samen met de scholen op de drie eilanden duurzame oplossingen te vinden voor het professionaliseren en opleiden van leraren in Caribisch Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Juliette van de Ven, communicatieadviseur aan de Open Universiteit, tel. 045-5762345 en e-mail juliette.vandeven@ou.nl. Algemene informatie over de Open Universiteit staat op www.ou.nl.
Meer informatie over Maestro Kompas staat op http://maestrokompas.org/over-maestro-kompas/achtergrond.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234