Grote groep chronische patiënten onthouden van betaalbare zorg

In juni heeft de minister aan de Tweede Kamer toegezegd te gaan onderzoeken of fysiotherapie bij artrose, reuma en claudicatio (etalagebenen) weer terug in het basispakket gebracht kunnen worden. Zorginstituut Nederland moet hierover een advies geven, maar geeft aan geen tijd en capaciteit te hebben om de benodigde trajecten te doorlopen. Gevolg is dat alleen opname van claudicatio in het basispakket is toegezegd. Guusje ter Horst, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, is onaangenaam verrast. "Tienduizenden reuma- en artrosepatiënten dreigen in de kou te blijven staan en verstoken te blijven van betaalbare zorg. Bovendien wijken zij uit naar duurdere vormen van zorg wat de staat miljoenen kost. Onbegrijpelijk voor een adviserend instituut dat het beste voor zou moeten hebben met de patiënt".

Het ministerie stelde voor claudicatio, reuma en artrose heup-knie in de aanspraken terug te brengen per 1 januari 2017. Inmiddels is duidelijk dat het Zorginstituut geen tijd en capaciteit heeft voor artrose en reuma. Voor artrose ligt al een advies van het Zorginstituut waaruit blijkt dat door vroegtijdige en betere inzet van fysiotherapie 70 miljoen euro kan worden bezuinigd. Door tijdgebrek kan het adviestraject niet afgerond worden. Ook reuma zou naar het basispakket moeten. "Het Zorginstituut beweert dat er nog onvoldoende bewijs is dat fysiotherapie werkt bij reuma. Om dat te kunnen vergaren, moet het onderzoek doen en daar is geen tijd voor. Er is echter veel onderzoek gedaan naar die effectiviteit, maar het Zorginstituut wil dit niet gebruiken en zelf onderzoek doen", aldus Ter Horst.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op 16 juni jl. een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij de minister vraagt om fysiotherapie voor mensen met een chronische aandoening weer op te nemen in het basispakket. Mensen die een diagnose hebben voor een aandoening die is opgenomen in de zogenaamde 'chronische lijst' zouden de voor hen noodzakelijke fysiotherapie vanaf dat moment vergoed moeten krijgen.
Vrijdag 6 november spreekt minister Schippers op het congres van de fysiotherapeuten.

Over KNGF - Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie behartigt de belangen van 20.000 fysiotherapeuten. De beroepsorganisatie is opgericht in 1889 en heeft als doel de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg te stimuleren, fysiotherapie toegankelijk te maken voor de gehele Nederlandse bevolking en erkenning van deskundigheid en professionaliteit te bevorderen.

Noot voor de redactie/niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coen Sleddering, woordvoerder 06 - 22458148 of met Simone Agema, 06 - 41612542.

KNGF

plaats:
Amersfoort, 5 november 2015
website:
http://www.kngf.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234