Minister ziet toegevoegde waarde familievertrouwenswerk in gemeenten

Schippers: "ik deel de opvatting dat met het oog op de eigen regie en steun vanuit de eigen omgeving, het van belang is om het familievertrouwenswerk te verbreden. Dit sluit aan bij het beleid om mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving op te vangen en te behandelen."

Kamerleden de Lange (VVD) en Tanamal (PVDA) dienden een amendement in op de begroting van minister Schippers om familievertrouwenswerk in het sociaal domein mogelijk te maken. Minister Schippers (VWS) verhoogt 2 jaar het subsidie voor de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen om naasten van psychiatrische patiënten te helpen goede mantelzorg te bieden in samenwerking met gemeentelijke voorzieningen en zo nodig een brug te slaan naar de specialistische zorg.

In 2020 woont één derde van de patiënten uit het psychiatrisch ziekenhuis thuis. Ook nu al is deze uitstroom aan de orde. Patiënten zijn echter vaak minder zelfredzaam dan verwacht. Familie ziet nu vaak dat patiënten terugvallen en dat het niet lukt om goed te herstellen. Ook kortdurende opnames bij een crisis zijn zelden mogelijk. Mantelzorgers zijn vaak overbelast en het lukt niet om de lokale ondersteuning goed te organiseren. Om deze ambulante zorg te laten slagen is het nodig dat lokale zorg en gemeentelijke voorzieningen aansluiten op behandeling en herstel. De beslissing van de minister houdt in dat familievertrouwenspersonen verbonden aan de LSFVP, in 2016 onafhankelijk advies en ondersteuning kunnen bieden aan familie die zijn aangewezen op zorg in het sociaal domein.

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) voert sinds 2012 onafhankelijk familievertrouwenswerk uit in ggz-instellingen. De familievertrouwenspersonen informeren en ondersteunen familie en naasten van cliënten die in zorg zijn. Tevens zijn zij in staat om deskundig te bemiddelen bij klachten.

Geplaatst in:

Noot voor de redactie
Video familievertrouwenspersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Toon Vriens
Stafmedewerker LSFVP
Mobiel: 06 46 357570
Mail: t.vriens@lsfvp.nl
www.lsfvp.nl

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen

plaats:
Utrecht

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234