MEE lanceert website, voorkomen schulden bij jongeren met beperking

MEE Nederland lanceert vandaag, donderdag 5 november 2015, een website met informatie over Smart met Geld, een project dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking leven vaak bij de dag, kunnen moeilijk nee zeggen en vinden het lastig verleidingen te weerstaan. Met alle gevolgen van dien: misbruik, criminaliteit of overlast. Met Smart met Geld leren ze hoe ze beter met geld kunnen omgaan, waardoor ze meer grip krijgen op hun uitgaven. Door de praktische aanpak wordt de weerbaarheid van jongeren vergroot en ouders worden bewust van hun rol met betrekking tot financieel opvoeden.

Verantwoordelijkheid gemeenten
Gemeenten hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen als het gaat om welzijn en participatie van jongeren in onze maatschappij. Ook van jongeren met een beperking. Het project Smart met Geld biedt gemeenten een concrete aanpak om deze jongeren en hun ouders te ondersteunen.
Het project Smart met Geld bestaat onder meer uit een trainingsprogramma voor leerlingen van 15 tot 18 jaar op praktijkscholen en themabijeenkomsten voor ouders van deze leerlingen. Daarnaast organiseert MEE lokale platforms waar professionals gestimuleerd worden om vaker met jongeren in gesprek te gaan over geld. Lokale samenwerkingspartners krijgen handvatten om samen werk te maken van preventie om zo schulden bij deze jongeren te voorkomen.

Succesvolle pilot MEE
De cliëntondersteuners van MEE zijn de verbindende schakel tussen leerlingen, ouders, school, zorg, schuldhulpverlening en jongerenwerk. Op smartmetgeld.nl is voor al deze verschillende doelgroepen specifieke informatie te vinden.
Smart met Geld is ontwikkeld door MEE Utrecht, Gooi en Vecht, die onlangs een succesvolle pilot heeft afgesloten. Bij deze pilot waren vier praktijkscholen uit de regio betrokken met in totaal 285 leerlingen en hun ouders.

Landelijke uitrol
Dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een financiële bijdrage van de Rabobank Foundation wordt het project de komende jaren verder uitgerold. MEE Nederland streeft ernaar dat Smart met Geld uiteindelijk op alle174 praktijkscholen in Nederland wordt aangeboden, zodat ruim 26.000 jongeren worden bereikt.

Over MEE
MEE Nederland is de landelijke branchevereniging van 21 regionale MEE-organisaties en zal per 1 januari 2016 verder gaan als de coöperatieve vereniging MEE NL.
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Femke Berends, communicatiemedewerker MEE Nederland: f.berends@meenederland.nl / 030 - 23 63 712.
www.mee.nl

MEE Nederland

plaats:
Utrecht
website:
http://www.mee.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234