Kick-off programma Housing First als aanpak van dakloosheid

Housing First is een bewezen effectieve methode om (langdurig) dakloze mensen, vaak met ernstige psychische aandoeningen, stabiel te huisvesten. Vandaag vindt tijdens de door de Federatie Opvang georganiseeerde werkconferentie 'Implementeren van Interventies voor kwetsbare burgers in gemeenten', de officiële kick-off van het landelijke stimuleringsprogramma 'Housing First' plaats.

In 2006 werd de succesvolle en evidence-based interventie Housing First voor het eerst in Nederland toegepast. Sindsdien hebben diverse Housing First praktijken in Nederland veelbelovende resultaten geboekt in het huisvesten en begeleiden van dakloze mensen met meervoudige problemen. Vernieuwend aan Housing First is dat mensen met multiproblematiek die (langdurig) dakloos zijn niet eerst worden opgevangen in een crisisopvang of tijdelijke woonvoorziening. Zonder eisen vooraf (zoals het hebben van 'woonvaardigheden') krijgen zij zelfstandige woonruimte aangeboden. Daarnaast krijgen zij intensieve, integrale ondersteuning bij hun verdere herstel. Die ondersteuning kan bestaan uit inkomensbeheer, dagbesteding, schuldhulp en het opbouwen van een sociaal netwerk. De combinatie van directe toegang tot zelfstandige woonruimte en laagdrempelige, integrale hulp - langdurig aangeboden door een multidisciplinair team met eventueel ook ervaringsdeskundigen - lijkt het succes van Housing First te verklaren. Bewoners in Housing First projecten zijn heel erg tevreden over het resultaat van de hulp die zij krijgen.

Housing First is bij de ambulantisering van de maatschappelijke opvang en ggz een essentiële conditie. Het ministerie van VWS heeft daarom aan Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc gevraagd om in samenwerking met de Academische werkplaats Opvang en herstel en in overleg met de Federatie Opvang, de VNG en Aedes een voorstel te doen voor de praktische invulling van een stimuleringsprogramma Housing First.
Het stimuleringsprogramma heeft een looptijd van twee jaar. Er is onder andere aandacht voor verspreiding van kennis over Housing First aan betrokken stakeholders, zoals opvanginstellingen, ggz, gemeenten en woningcorporaties, voor deskundigheidsbevordering van Housing First praktijken, voor het betrekken van woningcorporaties bij de ontwikkeling van een handreiking voor corporaties over Housing First, en voor Housing First voor dakloze jongeren. Tevens wordt bij acht Housing First praktijken onderzoek gedaan naar de de toepassing en uitvoering van Housing First. Ook zullen de werkzaamheid en de kosten en baten van Housing First in Nederland worden geëvalueerd. Het Landelijk Platform Housing First, onderdeel van de Academische werkplaats Opvang & Herstel, is nauw betrokken bij de uitvoering van het stimuleringsprogramma. In dit platform zijn twintig Nederlandse Housing First praktijken vertegenwoordigd. Het stimuleringsprogramma moet een impuls geven aan de implementatie van Housing First in Nederland zodat dakloze mensen met psychische en andere problemen de kans krijgen op het betrekken van zelfstandige woonruimte met begeleiding die aansluit bij hun eigen wensen en doelen.
Informatie over het stimuleringsprogramma Housing First is te vinden op de website van Impuls, www.impuls-onderzoekscentrum.nl

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met:
Secretariaat Impuls Onderzoekscentrum 024-3614365 of

De Vereniging Federatie Opvang is de branchevereniging voor de maatschappelijke opvang, begeleid & beschermd wonen en de vrouwenopvang. Voor meer info kijk op www.opvang.nl of www.twitter.com/federatieopvang. Contactpersoon is Rina Beers, 06-13846484

Federatie Opvang

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.opvang.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234