Aardbevingsgevaar Groningen katalysator moderne schoolgebouwen

Aardbevingsgevaar Groningen katalysator voor snelle totstandkoming moderne schoolgebouwen

Utrecht - Omdat hun schoolgebouwen niet aardbevingsbestendig zijn, verhuizen sommige scholen in Groningen noodgedwongen naar nieuwe, tijdelijke schoolgebouwen, die wel een veilige leeromgeving bieden. Deze uit nood geboren situatie laat zien dat - als betrokken partijen écht willen en moeten - door goede regionale samenwerking in zeer korte tijd toekomstbestendige schoolgebouwen tot stand kunnen komen. Zo is in Groningen nu de unieke kans ontstaan om het modernste schoolgebouwenbestand van Nederland te realiseren, waarin ook rekening gehouden kan worden met krimpproblematiek en wensen op het gebied van Integrale Kind Centra (IKC). De PO-Raad juicht het benutten van deze mogelijkheden op het gebied van integrale onderwijshuisvesting toe en wil schoolbesturen hierbij met raad en daad bijstaan.

Uit inspecties is gebleken dat sommige schoolgebouwen in Groningen niet aardbevingsbestendig zijn. Scholen moeten daarom tijdelijk verhuizen naar een nieuwe locatie, zodat onderzocht kan worden of de oorspronkelijke schoolgebouwen verstevigd kunnen worden. Of het nog loont om deze - vaak oude - schoolgebouwen te renoveren is niet altijd duidelijk.

Door nauwe samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente worden daarom in Groningen in zeer korte tijd nieuwe schoolgebouwen gebouwd. En door van de nood een deugd te maken, wordt hierin rekening gehouden met andere wensen op het gebied van onderwijshuisvesting. Zo kan bijvoorbeeld geanticipeerd worden op krimpproblematiek, door onderdak te bieden aan meerdere scholen. En door samenwerking met kinderopvangorganisaties, kan een IKC worden gevormd. Zo bewijst bijvoorbeeld de situatie van CBS De Roemte en de Prinses Beatrixschool in Loppersum.

PO-Raad ziet de uit nood geboren situatie in Groningen als een voorbeeld van hoe regionale samenwerking op het gebied van schoolhuisvesting zou moeten gaan. De sectororganisatie voor primair onderwijs houdt de ontwikkelingen in Groningen nauwlettend in de gaten en ondersteunt schoolbesturen waar het kan door deel te nemen aan overleggen en door (juridisch) advies.

Over de PO-Raad
De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Daartoe behoren het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De sector telt ruim 7000 scholen en 1,6 miljoen leerlingen.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ad Veen, woordvoerder van de PO-Raad.
Telefoonnummer: 06-13969004
E-mail: a.veen@poraad.nl

PO-Raad

plaats:
Utrecht
website:
http://poraad.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234