CED-Groep introduceert Newswise, begrijpend lezen voor het vak Engels

CED-Groep introduceert Newswise, lessen begrijpend lezen voor het vak Engels

Vandaag lanceert de CED-Groep Newswise: lessen begrijpend lezen voor het vak Engels. De lessen van Newswise draaien om een interessant actueel onderwerp uit het (wereld)nieuws. Zo gaat de eerste aflevering over Spectre, de vierentwintigste James Bondfilm.
Newswise biedt aanvullend lesmateriaal voor begrijpend lezen aan de hand van vijf evidence-based leesstrategieën, met aandacht voor woordenschat. Newswise is te gebruiken naast elke methode Engels en zeer geschikt om mee te differentiëren. Met dit actuele lesmateriaal sluit de CED-Groep aan bij de internationalisering van het Nederlandse onderwijs. Newswise is dan ook ontwikkeld op verzoek van veel scholen.

Van de makers van Nieuwsbegrip
Newswise is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip, dat op ruim 6.000 scholen wordt ingezet. Het gebruik van actuele teksten motiveert de leerlingen tot lezen en zorgt voor betere resultaten op het gebied van begrijpend lezen. De achterliggende gedachte is dat de actualiteit de woordenschat en de kennis van de wereld vergroot. Juist dit zijn twee belangrijke voorwaarden voor begrijpend lezen.
In de periode november 2014 tot maart 2015 zijn in een pilot zeven afleveringen van Newswise positief getest op 15 scholen. Docenten gaven aan: "Ik vind dit nu het eerste product dat de leesvaardigheid Engels systematisch aanpakt" en "De lessen waren prettig, doelgericht en de leerlingen waren erg enthousiast. De onderwerpen waren stof tot gesprek".

Voor wie is Newswise?
Newswise verschijnt tweewekelijks op twee verschillende niveaus, A2 en B1 van het CEF (Common European Framework of Reference). Het is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het (tweetalig) basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs. Zij moe¬ten minimaal beschikken over niveau A1.
Newswise zorgt voor een doorgaande leerlijn van (tweetalig)basis- naar voortgezet onderwijs en komt tegemoet aan de verschillende niveaus waarmee leerlingen instromen in het voortgezet onderwijs.

Geplaatst in:

Contactpersoon Nieuwsbegrip/ Newswise: Marianne Molendijk (projectleider Nieuwsbegrip en Newswise bij de CED-Groep), m.molendijk@cedgroep.nl, 06-48508522).

CED Groep

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.cedgroep.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234