Democratie versterkt door digitale betrokkenheid van burgers

Burgers willen best graag betrokken worden bij nationale politieke besluitvorming. Dat blijkt wel uit de recente succesvolle campagne van GeenPeil die de steun van bijna 428 duizend burgers wist te verwerven voor het referendum. Het zijn vooral moderne digitale instrumenten die die betrokkenheid mogelijk maken. Vandaag publiceert het Rathenau Instituut de studie 'Kansen en dilemma's van digitale democratie', waarin diverse lokale, nationale en internationale voorbeelden van digitale burgerbetrokkenheid worden getoond.

Uit onderzoek blijkt ook dat Nederlandse burgers meer directe betrokkenheid bij beleid en politiek ambiëren. Naast de juiste digitale middelen zullen andere vormen van betrokkenheid onveranderd belangrijk blijven om alle groepen burgers te betrekken. De infrastructuur voor digitale betrokkenheid is er: nagenoeg alle Nederlandse huishoudens (96%) hebben toegang tot het internet. En een grote meerderheid van deze Nederlanders is actief internetgebruiker.

Digitale instrumenten
Digitale instrumenten kunnen worden ingezet om burgers te informeren, te consulteren en mee te laten beslissen. Nieuwe technologieën kunnen de politieke besluitvorming transparanter maken. Het betrekken van burgers en (ervarings)deskundigen via digitale kanalen stelt het parlement in staat zich beter te informeren en de legitimiteit van besluitvorming te verhogen. Het past ook in de trend waarbij West-Europese parlementen zich vaker rechtstreeks laten informeren door burgers en belanghebbenden.

Staatscommissie
Dinsdag 3 november 2015 zou de Eerste Kamer debatteren over een mogelijke staatscommissie met de naam Bezinning parlementair stelsel. Maar VVD senator en belangrijkste pleitbezorger voor die commissie, Loek Hermans, trad de dag van tevoren af. Diezelfde avond besloot de voorzitter van de Eerste Kamer om het debat van de agenda te halen. Laat van uitstel geen afstel komen, is de oproep van het Rathenau instituut. Want de vraag of het huidige parlementaire stelsel toekomstbestendig is, blijft actueel en urgent. Een staatscommissie zou in ieder geval moeten nadenken over hoe de parlementaire democratie de wens van veel burgers voor meer betrokkenheid kan faciliteren en benutten.

Over het Rathenau Instituut
Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma's op het gebied van wetenschap en technologie.

Publicatie
Lees ook het essay van de onderzoekers 'Geef burgers meer dan een noodrem' dat naar aanleiding van de studie is geschreven. Beide maken deel uit van het project 'Dilemma's van de digitale democratie' en vallen onder de werkprogrammalijn 'Meetbare Mens' waarin de invloed van technologie op het functioneren van de mens in de samenleving centraal staat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Hanifer, persvoorlichter via 070 - 342 1542 en 06 - 122 387 48 en m.hanifer@rathenau.nl

Rathenau Instituut

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rathenau.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234