FNV Horecabond zorgt voor snellere aanvraag faillissementsuitkering

FNV Horecabond heeft ervoor gezorgd dat het Klant Contact Centrum (KCC) van het UWV de werkinstructie gaat wijzigen. Hierdoor wordt het voor werknemers makkelijker om een faillissementsuitkering aan te vragen Dit betekent dat per jaar 2.500 werknemers sneller een faillissementsuitkering kunnen krijgen.

Werkwijze faillissement
Als een werkgever het loon van zijn werknemer(s) niet meer kan betalen, moet de werknemer dit aan het UWV melden en een faillissementsuitkering aanvragen. Het UWV maakt gebruik van het KCC, waar al jaren een werkwijze wordt gehanteerd die ertoe leidt dat werknemers het bos worden ingestuurd in plaats van dat zij zo snel mogelijk geholpen worden.

Volgens het KCC stelt het UWV pas een onderzoek in naar de betalingsonmacht van de werkgever als de werknemer de werkgever schriftelijk heeft gevraagd het loon te betalen, een gerechtelijke procedure heeft aangespannen en het faillissement van de werkgever heeft aangevraagd. In de periode van 1 januari 2014 tot 1 juni 2015 werd er bij twee op de drie telefoontjes (210 per maand) geen actie door het UWV ondernomen.

FNV Horecabond heeft tweemaal een klacht ingediend en een brief naar het UWV hoofdkantoor om de werkinstructie aan te passen, onder dreiging van een kort geding. Het UWV geeft toe dat de werkwijze van het KCC volstrekt onjuist is en gaat vanaf 2 november 2015 zijn werkwijze aanpassen. Een werknemer die dan belt om te melden dat zijn loon niet meer wordt betaald, hoeft alleen de werkgever nog zelf aan te schrijven. Heeft de werknemer dat (al) gedaan, dan stelt het UWV direct een onderzoek in naar de betalingsonmacht. Door aanpassing van deze werkwijze wordt het voor werknemers veel makkelijker om bij het UWV een faillissementsuitkering aan te vragen.

FNV Horecabond is de grootste vakbond voor werknemers in de horeca, catering en recreatie. FNV Horecabond behartigt de collectieve belangen voor alle werknemers in de horeca, catering en recreatie op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie over FNV Horecabond kijkt u op www.fnvhorecabond.nl.
Voor meer informatie over deze kwestie, kunt u contact opnemen met afdeling persvoorlichting via persvoorlichting@fnvhorecabond.nl of 06 516 945 44.

FNV Horecabond

plaats:
Almere

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234