Nationaal Luchtcongres: Luchtkwaliteitsbeleid Nederland na 2016

Den Haag, 2 november 2015 - Op 7 december 2015 organiseert de stichting Schone Lucht voor Iedereen samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu in de Jaarbeurs Utrecht het Nationale Luchtcongres. Het congres wil een antwoord formuleren op de vraag hoe het luchtkwaliteitsbeleid in Nederland er na 2016 moet uitzien.

De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor de luchtkwaliteit. Deze normen hebben eerder geleid tot het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) waarin de rijksoverheid, provincies en gemeenten laten zien hoe zij die normen gaat halen. Nu de Europese normen grotendeels zijn behaald zal het NSL per 1 januari 2017 ophouden te bestaan. Het behalen van de normen betekent echter niet dat Nederland klaar is: de luchtkwaliteit kan nog steeds verder verbeteren. Daarom worden organisaties, bedrijven en burgers uitgenodigd om tijdens het Nationaal Luchtcongres nieuwe ideeën aan te dragen en mee te praten over hoe Nederland dit gaat realiseren.

Meer informatie over het programma van het Nationaal Luchtcongres en het aanmeldingsformulier vindt u via de website: www.nationaalluchtcongres.nl.

Over stichting Schone Lucht voor Iedereen
De stichting Schone Lucht voor Iedereen functioneert als een platform dat krachten wil bundelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Zij doet dit door het onderwerp bij politiek en bestuur te agenderen, vervuilers te stimuleren vervuiling zo veel mogelijk tegen te gaan en innovatie te bevorderen om de huidige luchtvervuiling te lijf te gaan. De dialoog staat voor de stichting altijd centraal.
www.schoneluchtvooriedereen.nl

Geplaatst in:

Nadere informatie:

Kevin Zuidhof, directeur stichting Schone Lucht voor Iedereen, 06-22 44 88 22 of kevin@schoneluchtvooriedereen.nl

Stichting Schone Lucht voor Iedereen

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234