De natuur beschermen met je 'eigen' vierkante meters

Bij het Zuid-Hollands Landschap kan je natuur beschermen met je 'eigen' vierkante meters

Delft, 2 november 2015 - Door real time vierkante meters aan te klikken op van6naar10procent.nl kun je sinds kort Stichting Het Zuid-Hollands Landschap ondersteunen in het beschermen van de natuur in de provincie Zuid-Holland. Als donateur bescherm je niet alleen de bestaande natuur van de stichting, maar maak je het voor de stichting op termijn mogelijk nieuwe gebieden aan te kopen. De actie-site is gekoppeld aan Google Maps en daarop kan je bepalen welke vierkante meters beschermd moeten worden. Je mag jezelf vanaf dat moment, voor een jaar lang, de exclusieve beschermer noemen van de vierkante meters die je hebt aangeklikt. Met elk jaar de mogelijkheid tot verlenging. De instap is laagdrempelig; voor 1 euro is al 25 m2 te beschermen. Via de ingebouwde Facebook en Twitter button kun je jouw exclusieve meters gemakkelijk zichtbaar maken onder je vrienden.

Van 6 naar 10%
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap beschermt de natuur in wat misschien wel de uitdagendste provincie van ons land is. Als het om natuurbeheer gaat welteverstaan. De provincie Zuid-Holland, waar handel en infrastructuur belangrijke dagelijkse ingrediënten zijn, telt ruim drie-en-een-half miljoen inwoners en telt in oppervlakte maar 6% beschermde natuur.

Daarom is het Zuid-Hollands Landschap een campagne begonnen. Met een hele concrete doelstelling. Samen met alle Zuid-Hollanders, wil de stichting het voor elkaar krijgen om de 6% beschermde natuur in deze provincie, op termijn uit te breiden naar 10%. Een bescheiden doelstelling omdat het gemiddelde aan beschermde natuur van alle provincies ongeveer rond de 12% ligt. Een realistische doelstelling omdat er in Zuid-Holland nog voldoende hectares zijn aan te kopen die tot beschermd natuurgebied om te vormen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan agrarisch gebied waar de landbouw weinig toekomstperspectief heeft. Omdat het bijvoorbeeld te nat wordt of omdat er geen bedrijfsopvolging is. Of een bedrijventerrein waar geen behoefte aan uitbreiding is, omdat er nu al heel veel bedrijfspanden leeg staan.

De feiten op een rij
Sinds 1934 is Stichting Het Zuid-Hollands Landschap al erkend en bezig natuurgebieden aan te kopen en te beheren. De stichting beheert en beschermt zo'n 4.500 hectare natuur, verdeeld over zo'n 110 natuurgebieden. Vaak zeer specialistisch werk, waarvoor veel ecologische kennis en een uitgebreide beheerervaring nodig is. Dat doet het Zuid-Hollands Landschap met zo'n 25 medewerkers en kan het terugvallen op de steun van ruim 300 enthousiaste vrijwilligers.


Concreet streeft het Zuid-Hollands Landschap verbetering na van de natuur die we al hebben en een uitbreiding van de natuur door nieuwe gebieden aan te kopen. De stichting wil natuurgebieden aan elkaar verbinden en bestaande natuurgebieden robuuster en daarmee sterker en weerbaarder maken. Zodat, voor de verandering, de natuur oprukt richting bebouwd gebied. In plaats van andersom.

De in totaal 6 procent beschermd natuurgebied in Zuid-Holland is verdeeld onder met name Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben hun eigen programma en doelstellingen. Het zijn organisaties die landelijk actief zijn en dus worden ook de donaties landelijk ingezet. Bij het Zuid-Hollands Landschap blijft elke euro in de provincie.

Een verademing voor de regio
De actie-site 'van6naar10procent.nl' is de komende jaren actief. Het onderliggende thema van de campagne luidt: Het Zuid-Hollands Landschap. Een verademing voor de regio. Het Zuid-Hollands Landschap komt aan haar geld via donateurs, bedrijfssponsoren en subsidies. Steeds vaker via fondsen en donaties. Het Zuid-Hollands Landschap is maar voor 20% afhankelijk van subsidie. De stichting heeft een trouwe schare aan donateurs, maar beoogt met deze campagne een jonger publiek aan zich te binden.

Noot voor de redactie:
Voor extra informatie kunt u terecht bij:
Sandra te Morsche, hoofd fondsenwerving en bedrijfsvoering, (06) 25 06 80 38

Voor de campagnebeelden verwijst deze link naar de toolkit:
www.zhl.nl/van-6-naar-10-procent/toolkit

Over het Zuid-Hollands Landschap
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar een duurzaam en kwalitatief evenwicht tussen mens en natuur - door voor beide rust en ruimte te creëren. Om dat doel te bereiken, kopen en beheren we al sinds 1934 natuurgebieden in de provincie Zuid-Holland. Samen met onze beschermers maken wij ons hard om de schaarse natuur een volwaardige plek op de overvolle kaart te geven. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap - met zo'n 50.000 donateurs - beheert zo'n 4.500 hectare aan natuurgebieden in Zuid-Holland.

Samen van 6 naar 10% !
www.van6naar10procent.nl

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

plaats:
Delft

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234