Nieuwe Oogst: 12 jonge ideeën voor een nieuwe agrofood

Persuitnodiging

65 studenten van HAS Hogeschool hebben de afgelopen 10 weken in het Brabantse provinciehuis 12 producten ontwikkeld. Allemaal brengen ze een agrofoodsector dichterbij die goed is voor mens, dier, milieu én bijdraagt aan een betere verstandhouding tussen boer en burger.

Een voorbeeld van een project is de ontwikkeling van het nieuwe voedselconcept Brabantse Quus. Onder dit label zijn twee duurzaam geproduceerde vleesproducten ontwikkeld: No Ribs (botloze spareribs) en een groente-/vleessmoothie, een hartige snack die wel wat weg heeft van een Spaanse gazpacho.

Verder hebben de studenten een bijdrage geleverd aan een voor Nederland nieuw winkelconcept waarbij boeren direct aan de winkel leveren. Binnen zo'n verkorte keten krijgt de boer meer voor zijn product, terwijl er een veel directere relatie ontstaat met de consument (de échte eindgebruiker). Om de relatie te versterken zullen er korte animaties bij het product vertoont worden die de herkomst en totstandkoming van het product laten zien.

De kracht van deze twee voorbeelden zit in de ketenbrede uitwerking waardoor een positief effect voor de hele agrofoodsector wordt bereikt. De 65 studenten verichtten hun werk in het kader van de HAS Minor 'Werk aan (Wereld)voedseldialoog. In het Brabantse Provinciehuis kregen ze van het Transitieteam Brabantse Agrofood een speciaal Foodlab tot hun beschikking om hun ideeën uit te werken. De deelnemers aan de Minor presenteren hun resultaten dinsdag 10 november a.s. op een speciaal EstafetteFestival.

EstafetteFestival
Dinsdag 10 november 2015
Aanvang: 16.00 uur
Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 's-Hertogenbosch

De overgang naar een duurzame agrofoodketen is nodig om een toekomstbestendige sector te creëren die niet alleen economisch sterk is, maar ook kan rekenen op draagvlak van de Brabantse bevolking. Van Deurne tot Drunen en van Klundert tot Cuijk. In zo'n agrofoodketen staan gezondheid, dierenwelzijn en milieu voorop.

Bezoekers van het EstafetteFestival maken kennis met de praktische kanten van een transitieproces. Hoe vertaal je nu woorden naar daden? Verder koppelen Roger Engelberts en Pierre van Hedel, lectoren co-creatief en co-operatief ondernemen, hun inaugurele redes aan dit festival.

Van Hedel zal specifiek ingaan op de coöperatieve samenwerking in nieuwe businessmodellen en hoe je jongeren hierbij kan betrekken. Engelberts wijst in zijn bijdrage op het belang van co-creatie om de transitie in de agrofoodsector te versnellen. Dit zal hij doen door juist met partijen van buiten de sector verbindingen te leggen en jongeren hierbij te betrekken.

Geplaatst in:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Coenraadts (communicatie Brabantse Agrofood 2020). Hij is mobiel te bereiken op 06 - 512 457 34 of via het mailadres jcoen@brabant.nl.

Brabantse Agrofood 2020

plaats:
's-Hertogenbosch

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234