EXBELT erkend als effectieve interventie stoppen bandenfixatie

EXBELT is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als effectieve interventie met sterke aanwijzingen om het gebruik van bandenfixatie bij mensen met dementie in psychogeriatrische verpleeghuizen te stoppen.

EXBELT
De EXBELT-interventie heeft als doel dat het gebruik van bandenfixatie twee jaar na de implementatie van de interventie volledig is gestopt. De interventie bestaat uit 4 onderdelen: een intensief scholingsprogramma voor zorgverleners, advies door consultants, de beschikbaarheid van alternatieve interventies en verandering van beleid.

In Nederland lijden ongeveer 235.000 mensen aan dementie. Daarvan wonen er 40.000 in psychogeriatrische verpleeghuizen. Zij hebben 24 uur per dag zorg nodig. Het gebruik van fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen bij deze groep is hoog en ligt internationaal tussen de 15-66% Daarbij gaat het vooral om bedhekken, maar ook om bandenfixatie en (rol)stoelen met vast tafelblad. Fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen worden vooral toegepast om de veiligheid van bewoners te verhogen. In verpleeghuizen gaat het dan bijna altijd om het voorkomen van letsel door valpartijen. Onderzoek laat echter zien dat (letsel door) vallen niet vermindert door bandenfixatie. Wel kan bandenfixatie veel schade berokkenen aan bewoners. Soms is het zelfs de oorzaak van overlijden.

Het programma is ontwikkeld door Math Gulpers en zijn collega's van de Universiteit van Maastricht.

Erkenningstraject interventies ouderenzorg
In de ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordelen de ingediende interventies. Vilans maakt erkende interventies online toegankelijk (www.vilans.nl/erkenningstraject). Bovendien worden ze opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat verder bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-inistituut.

Geplaatst in:

Voor pers- en communicatievragen kunt u terecht bij Diana Rietveld, communicatiemedewerker Vilans: d.rietveld@vilans.nl of
telefoon 06 15 149 907
Zie ook www.vilans.nl

Voor vragen over EXBELT kunt u contact opnemen met Math Gulpers, directeur MeanderGroep ZL, mathgulpers@mgzl.nl

Stichting Vilans

plaats:
Utrecht
website:
http://www.vilans.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234