Verbetering omzet en resultaat Novisource zet zich voort

Hoofdpunten
Omzet bij diverse werkmaatschappijen verder toegenomen in derde kwartaal 2015
Bedrijfsresultaat bij alle werkmaatschappijen verbeterd t.o.v. eerdere kwartalen dit jaar
Concrete marktsuccessen geboekt met twee proposities
Beheersing operationele kosten blijft ook voor vierde kwartaal 2015 nadrukkelijk aandachtspunt
Sterke focus op doelmarkten en zichtbare specialisatie

Willem van der Vorm, CEO Novisource N.V., over de resultaten:
"Over de afgelopen zomermaanden zijn wij heel tevreden. De inzetbaarheid van onze consultants verbeterde sterk, wat resulteerde in een fraaie verbetering van onze bedrijfsresultaten. Omdat we bij enkele key-accounts ook met onze specialistische proposities tot opdrachten kwamen, zien we nu steeds meer het gewenste gespecialiseerde consultancybedrijf mét goede bedrijfsresultaten ontstaan. In het komende halfjaar verwachten wij onze ambitie te kunnen onderstrepen met één of meerdere overnames. Het slagen hiervan is overigens niet bepalend voor de beoogde groei dit jaar. Voor de langere termijn steunt de versnelling van onze ontwikkeling wel op de combinatie van autonome groei en enkele gerichte overnames."

Ontwikkeling omzet en resultaat
In het derde kwartaal van 2015 realiseerde Novisource autonoom een hogere omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het resultaat over het derde kwartaal van 2015 liet een lichte verbetering zien ten opzichte van het derde kwartaal van 2014. De omzet over de eerste negen maanden van dit jaar nam met circa 30% toe ten opzichte van de omzet in dezelfde periode vorig jaar. Van kwartaal-op-kwartaal was ook een sterke ontwikkeling zichtbaar, waarbij wel rekening gehouden dient te worden met de invloed van de vakantieperiode. Deze ontwikkeling is een direct gevolg van de sterke verbetering van de inzet van onze eigen consultants en van de inzet van ZZP'ers. Daarnaast zijn we nog strakker op onze kosten en investeringskalender gaan sturen. Dit beleid zullen we in het vierde kwartaal doortrekken.

Ontwikkeling werkmaatschappijen
Novisource Banking & Investments heeft qua omzet en resultaat een sterk derde kwartaal achter de rug. Mede door het opleidingsaanbod van Novisource Academy wordt Novisource Banking & Investments herkend en erkend als aantrekkelijke werkgever. Hierdoor hebben we in de afgelopen periode een aantal high potentials met specialistische kennis kunnen aantrekken.
Het lukt Novisource Insurance & Pensions steeds beter om op de grotere veranderprogramma's een grotere inzet in projectteams te mogen leveren, waardoor Novisource voor het totale projectresultaat meer verantwoordelijkheid kan gaan dragen. In de afgelopen tijd deed Novisource Insurance & Pensions een groot vooronderzoek bij één van de grote Nederlandse verzekeraars. Hierbij zijn aan de hand van een schets van het toekomstige bedrijf scenario's van bedrijfsontwikkeling ontwikkeld.

In de zomermaanden heeft Novisource Information Management als gevolg van aantrekkende vraag betere resultaten geboekt dan in de voorgaande kwartalen.

In de zomer begon - na een relatief matig voorjaar - de markt voor Diesis Consultancy weer aan te trekken. Door de samenwerking met Icorp groeit Diesis vooral met internationale projecten. Daarmee heeft Diesis - naast diepgaande kennis van complexe financiële administraties - ook kennis op het gebied van tijd- en reserveringssystemen. Het zijn twee kansrijke ontwikkellijnen voor de toekomst.

Niet alleen de omzet van B-street was hoger dan verwacht, maar er was ook nadrukkelijk een verbetering van het bedrijfsresultaat zichtbaar. Dit als gevolg van de omzetgroei van de bemiddelingsactiviteiten en een verbetering van de tarieven voor de door ons geplaatste ZZP'ers. In het derde kwartaal is een nieuwe positionering en corporate identity geïntroduceerd. B-street wil zich met haar dienstverlening vooral gaan richten op de "topspecialisten" onder de zelfstandigen op het gebied van business & ICT binnen de financiële sector, zorgsector en e-commerce. Tijdens de Staffing Awards van ZZP Barometer is B-street beste ZZP-bemiddelaar van 2015 in de categorie Finance geworden.

Financiële positie
De financiële positie van Novisource is onverminderd sterk.

Strategie: specialisatie
Novisource kiest voor een strategie van specialiseren waarbij kennis en vaardigheden van enkele thema's die relevant en actueel zijn in haar doelmarkten worden opgebouwd. Om zo steeds meer door (potentiële) klanten en (toekomstige) medewerkers als autoriteit op zo'n kennisgebied te worden gezien.

Verwachting voor resterende deel van 2015
Investeringen in de benodigde markt- en kennisontwikkeling alsmede schaalvergroting door autonome groei en gerichte overnames blijven vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie en margeverbetering belangrijk. Gezien de lopende contracten en onze verwachtingen daarbij, denken wij een sterke omzetgroei over geheel 2015 met onderliggend een bevredigende resultaatontwikkeling te kunnen laten zien. Dit ondanks de uiterst moeilijke start van het jaar 2015.
Voor geheel 2015 gaat Novisource uit van een omzetgroei met circa 25% en een bedrijfsresultaat dat licht hoger zal liggen dan het resultaat over 2014, waarbij wij dan in de vergelijking de eenmalige kosten van Euro 1 miljoen die samenhingen met de omgekeerde overname in 2014 buiten beschouwing laten.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Willem van der Vorm, Chief Executive Officer
+31 (0)30 850 44 44
ir@novisource.nl

Disclaimer
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
Over Novisource N.V.
Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) bevat de merken Novisource Banking & Investments, Novisource Insurance & Pensions, Novisource Information Management, B-street en Diesis Consultancy.

Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema's op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Met Information Management richt Novisource zich ook op de sectoren Telecom, Technology en Utilities.

B-street matcht ZZP'ers op aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT bij aansprekende opdrachtgevers binnen finance, zorg en e-commerce. Het gaat daarbij om tijdelijke opdrachten.

Diesis Consultancy is gespecialiseerd in complexe financiële administraties, processen en systemen. Diesis Consultancy heeft vooral kennis van applicaties zoals CODA, Icorp en SAP Business Objects.

Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl, www.diesis.nl of
www.b-street.nl.

Novisource

plaats:
Nieuwegein

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234