Minister Bussemaker opent eerste Mbo Onderzoeksdag

Op 12 november 2015 opent minister Jet Bussemaker van OCW bij het Deltion College in Zwolle de allereerste Mbo Onderzoeksdag. Op deze dag presenteren (master)docenten hun onderzoeken in het mbo.

Volgens minister Bussemaker zijn goede leraren bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de resultaten van leerlingen. "Het is belangrijk dat we het beroep van leraar aantrekkelijker maken door betere begeleiding en meer ruimte voor groei en ontwikkeling. Het is goed om te zien dat ook in het mbo steeds meer leraren de kans grijpen om zich tijdens hun baan verder te ontwikkelen en een bachelor- of masteropleiding volgen. Niet alleen profiteren mbo-studenten daarvan, maar het zijn vooral ook collega's op school die er profijt van kunnen hebben. Deze Mbo Onderzoeksdag biedt een fantastisch podium voor al die onderzoeken, nieuwe ideeën en oplossingen. Het is belangrijk dat leraren hun opgedane kennis en ervaring met elkaar blijven delen. Daar wordt ons mbo alleen maar beter van," aldus Bussemaker.

Programma
De dag staat in het teken van onderzoek doen in het mbo en is bedoeld plek om kennis uit te wisselen over onderzoek in het mbo. Na de opening door minister Bussemaker start een programma waarin de onderzoekers de hoofdrol hebben. Dagvoorzitter Donatello Piras (Nederlands Debatinstituut) ontvangt in het plenaire deel van het programma verschillende gasten, waaronder prof. dr. Geert ten Dam die de keynote verzorgt over 'Stromen van kennis'. Vervolgens zijn er drie workshoprondes met keuze uit 45 workshops. (Master)docenten presenteren hier hun eigen onderzoeken, vaak in samenwerking met andere docenten van verschillende scholen.

Aanmoedigingsprijzen
Een driekoppige jury zal zich buigen over de vele onderzoekspresentaties. De dag eindigt dan ook met een uitreiking van de eerste aanmoedigingsprijzen voor onderzoek in het mbo.

Deelname
Bezoekers kunnen zich inschrijven via www.mboonderzoeksdag.nl. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Organisatie
De Mbo Onderzoeksdag 2015 is een initiatief van Deltion College, Landstede, Windesheim en Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Samen met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ministerie van OCW zetten zij zich in voor een (twee)jaarlijks terugkerende Mbo Onderzoeksdag.

Promotiebeurs
Sinds 2011 kunnen leraren een Promotiebeurs aanvragen. Hiermee kunnen leraren naast hun baan promotieonderzoek doen dat resulteert in een proefschrift.

Lerarenagenda
In 2013 presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de Lerarenagenda: 2013-2020. De agenda kwam samen met leraren tot stand. Belangrijke thema's in de agenda zijn onder andere professionele ontwikkeling, betere begeleiding van beginnende leraren en de verbetering van de kwaliteit van lerarenopleidingen.

www.mboonderzoeksdag.nl
Twitter: @mbonderzoeksdag

Meer informatie? Neem dan contact op Elke van Doorn via info@mboonderzoeksdag.nl.

ecbo

plaats:
's-Hertogenbosch
website:
www.ecbo.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234