Einde voedselhulp voor vluchtelingen in Noord Irak

Over twee maanden geen voedselhulp meer mogelijk door geldgebrek

"Wat zou het afschuwelijk zijn als de voedselvoorziening in Noord Irak stopt, waardoor de druk om het land te verlaten nog groter wordt"

Amersfoort, 29 oktober 2015 -- In Noord Irak verkeren bijna 2 miljoen vluchtelingen in nood. Velen willen naar Europa, want het ontbreekt hen aan hoop en er is gebrek aan bijna alles. Er is sprake van grote onzekerheid en onveiligheid, conflicten, discriminatie en tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen, gebrek aan toegang tot gezondheidszorg, geen werk, beperkingen om te mogen reizen, slechte huisvesting, bijna een miljoen kinderen die al meer dan een jaar niet naar school kunnen, veel sociale ongerechtigheid en schending van mensenrechten. Voor opvang in de regio zal veel moeten verbeteren. Allereerst zal er sprake moeten zijn van voedselzekerheid! Echter, de financiering van de voedseldistributie is nog slechts voor de komende twee maanden zeker gesteld.

World Vision behoort tot de grootste NGO's in Noord Irak die als partner van Het Wereldvoedselprogramma (WFP) belast is met de distributie van voedselvouchers. In Erbil distribueert World Vision maandelijks voedselvouchers voor zo'n 30.000 gezinnen, waarmee in totaal 160.000 mensen van voedsel worden voorzien. Maar de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Het budget voor de financiering van de voedselvouchers is binnenkort uitgeput. Sinds september deelt World Vision vouchers uit met een waarde van 10 dollar per persoon, per maand. Dat was vóór september nog 30 dollar per persoon. Een dollar per dag voor voedsel. Het vooruitzicht is dat vanaf 2016 World Vision moet gaan stoppen met de vouchers. En niet omdat dan het probleem opgelost is. Niet omdat de vluchtelingen dan zelf in hun behoeften kunnen voorzien. Maar World Vision kan het programma niet voortzetten, omdat de financiering dan opgedroogd is.

"World Vision heeft veel geïnvesteerd om de distributie van voedselvouchers mogelijk te maken. Los van deze investeringen, zou het afschuwelijk zijn als de voedselvoorziening stopt en de druk om het land te verlaten nog groter wordt." , aldus Ruud van Eijle (directeur World Vision Nederland).

World Vision heeft de intentie het voedselprogramma in 2016 voort te zetten, zodat opvang in de regio mogelijk blijft. World Vision doet dan ook een beroep op de Nederlandse overheid en iedereen die begaan is met het lot van de vluchtelingen, om dit mogelijk te maken. Uiteraard is er meer nodig dan voedsel alleen om de trek naar Europa te stoppen. Maar door te voorzien in deze levensbehoefte kan World Vision een begin maken met het creëren van omstandigheden die mensen zullen meewegen in hun overweging om de reis naar Europa te maken, of niet.

Over World Vision
Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede. Dat zijn mensen met een inkomen onder de wereldwijde armoedegrens van $ 1,25 per dag. Vooral kinderen zijn daarvan de dupe. Zij beschikken niet over basisbehoeften, zoals schoon drinkwater, onderdak, medische voorzieningen, gezonde voeding en onderwijs.

World Vision heeft als doel de leefomstandigheden van kansarme kinderen structureel te verbeteren en hen te laten opgroeien in een veilige en rechtvaardige omgeving zonder onderscheid naar geloof, ras, geslacht of politieke overtuiging.

World Vision opereert in bijna 100 landen in nauwe samenwerking met andere lokale en internationale organisaties. Jaarlijks bereikt de organisatie 120 miljoen mensen met duurzame ontwikkeling en noodhulp.

Voor nadere informatie:
Neem voor vragen contact op met woordvoerder Jan van 't Loo via:
T: 033-46 43 444
E: jan_vantloo@worldvision.nl.
Rechtenvrij beeldmateriaal in hoge resolutie is beschikbaar. Meer informatie over World Vision is te vinden op www.worldvision.nl.

World Vision

plaats:
Amersfoort

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234