Nederland ontwikkelt integrale duurzame strategie voor Beijing

Unieke samenwerking bedrijven, kennisinstellingen en overheid

Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid hebben een integrale duurzame strategie ontwikkeld voor Green Dragon Lake, een stadsdeel van Beijing. Dit plan is tijdens het staatsbezoek gepresenteerd aan koning Willem-Alexander en een vertegenwoordiging van China Development Oriënt, een aan de Chinese Development Bank gelieerd ontwikkelingsbedrijf.

Chinese steden kampen met grote uitdagingen op het gebied van leefbaarheid. President Xi Jinping heeft aangegeven dat verbetering van die situatie hoge prioriteit moet krijgen. Er is dan ook veel interesse in de wijze waarop Nederland omgaat met ruimtelijke ordening, watermanagement, energie, logistiek en voedselproductie. Om die reden heeft de Chinese president afgelopen maart tijdens het bezoek aan China van premier Rutte aangegeven samen te willen werken met Nederland om te leren van deze kennis en ervaring.

Het gepresenteerde plan integreert Nederlandse kennis en innovatie op het gebied van duurzame ontwikkeling in de Chinese hoofdstad. Een gebalanceerde en groene stedelijke ontwikkeling is dan ook het doel voor Green Dragon Lake. Hiermee dient deze 122 vierkante kilometer als een demonstratiezone voor andere Chinese steden waar vergelijkbare ambities noodzaak zijn.

China Development Oriënt (CDO) streeft ernaar om woon-werkgebieden duurzaam te ontwikkelen. Het is daarbij een belangrijke doelstelling om die gebieden attractief te maken door onder andere integratie van wonen, werken, voedselproductie, natuur en recreatie. In opdracht van CDO, en met tussenkomst van het Holland Center en de CHIC Group uit Shanghai, heeft een Nederlandse groep bedrijven en instellingen de strategie gemaakt voor Green Dragon Lake. Bij dit project is intensief samengewerkt door de Nederlandse Topsectoren, het stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons, Imagro [Strategie & Creatie voor agri, food en buitengebied] en Priva [specialist in integrale oplossingen voor GreenTech en Smart Buildings). Het plan gaat vergezeld van intentieovereenkomsten van Nederlandse bedrijven.


KuiperCompagnons is een multidisciplinair bureau met ongeveer 80 medewerkers, gehuisvest in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Het bureau is wereldwijd actief op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur en landschap. De kracht van het bureau ligt in de samenwerking tussen alle ontwerp- en adviesdisciplines - architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen, onderzoekers, milieukundigen en juristen - van visie tot bestemmingsplan en van een miljoenenstad in China tot een buurtschap in Nederland.
Voor meer informatie www.kuiper.nl.


Priva creëert duurzame oplossingen voor de groeiende vraag naar schaarse hulpbronnen als energie en water door met zorg voor welzijn te streven naar optimaal rendement. Priva is leidend in het ontwikkelen en produceren van technologie om op vernieuwende wijze omgevingscondities te besturen in de tuinbouw en gebouwde omgeving. Samen met lokale partijen bieden we onze klanten wereldwijd een platform van hoogwaardige hardware, software en diensten.
Voor meer informatie www.priva.nl.


Imagro is een adviesbureau dat elke dag werkt aan het overbruggen van kloven. Tussen stad en platteland, maatschappij en markt, consument en producent. Imagro voegt sprankelende strategie en creativiteit toe aan haar brede kennis van agri, food en de leefomgeving. Daarmee komt Imagro tot verrassend doeltreffende oplossingen voor business development, marketing en communicatie.
www.imagro.nl.

Fotobijschriften:

  • Overhandiging eerste steen Corpus, eerste realisatie in project Green Dragon Lake Beijing in bijzijn van koning Willem-Alexander, CEO Priva Meiny Prins en vice president van CDB Capital en Chairman CDO Zuo Kun (foto: Ricky Dong)
  • Toekomstbeeld Green Dragon Lake (bron: KuiperCompagnons)

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234