Autopilot update Tesla goedgekeurd voor Europa

De RDW heeft het nieuwe 'Autopilot' systeem voor Tesla goedgekeurd. Het gaat om een correctieve, bestuurders-ondersteunende update. Met de update wordt de bestuurder gecorrigeerd en ondersteund met sturen. Denk hierbij aan zaken als hulp bij parkeren en om binnen de lijnen van de weg te blijven. Bij hogere snelheden moet de bestuurder de handen aan het stuur houden. De bestuurder blijft daarbij de baas over de auto, conform de huidige Europese regelgeving.

De RDW is bij alle gerelateerde ontwikkelingen op het gebied van typegoedkeuring bij Tesla betrokken en verzorgt de typegoedkeuring voor deze voertuigen. Zo is de RDW ook verantwoordelijk voor de toelating van de hierboven genoemde innovatie. Na een software update kunnen ook bepaalde bestaande voertuigen van deze functionaliteit gebruik maken.

Wat is een Typegoedkeuring?
Nieuwe voertuigen die in Europa voor het eerst op de weg komen, moeten beschikken over een typegoedkeuring afgegeven door een typegoedkeuringsinstantie. Voor Nederland is dat de RDW. Een voertuig of onderdeel dat voor typegoedkeuring aan de RDW wordt aangeboden moet geproduceerd zijn door een fabrikant waarvan het productieproces onder toezicht van de RDW staat. Voor de typegoedkeuring zelf geeft de RDW certificaten af. Een typegoedkeuring bestaat uit zo'n 50 verschillende deelcertificaten. Het gaat daarbij om allerlei onderdelen van de auto, die apart gecertificeerd moeten worden. Zijn alle certificaten behaald dan volgt er een controle en als aan alle eisen is voldaan, wordt er een typegoedkeuring afgegeven voor het hele type van dit voertuig. Met de typegoedkeuring wordt dat type voertuig toegelaten tot de weg. Een autofabrikant moet er vervolgens voor zorgen dat alle auto's die geproduceerd worden, blijven voldoen aan de eisen van de typegoedkeuring. Dat wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Een wijziging, bijvoorbeeld in de software, moet vóór invoering door een typegoedkeuringsinstantie worden beoordeeld. In het geval van Tesla is dat de RDW.

Geplaatst in:

Noot voor de pers, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van Geenhuizen, 079 345 82 61. E-mailen kan ook naar persvoorlichting@rdw.nl.

RDW
De RDW, uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid, registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan bijvoorbeeld politie, Belastingdienst en gemeenten behoort ook tot de taken. Daarnaast bewaakt de RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark en schept hij voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond adviseert de RDW belanghebbenden, voert hij overleg in EG- en ECE-verband en speelt hij een centrale rol in de internationale informatie-uitwisseling. Alle werkzaamheden vinden plaats in het algemeen belang van de voertuigbezitters.

RDW

plaats:
Zoetermeer
website:
http://www.rdw.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234