Minder inzet Marine tegen piraterij meer noodzaak private beveiligers

Minder inzet Marine tegen piraterij vergroot noodzaak mogen inzetten van private beveiligers

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR is verrast door de mededeling van bevelhebber Middendorp dat de Marine minder zal gaan bijdragen aan de internationale antipiraterijmissies. De KVNR is het eens met de bevelhebber dat minder inzet kan leiden tot het weer de kop opsteken van de piraterij. Van de twee internationale antipiraterijmissies is die van de NAVO feitelijk al gestopt, de EU Atalanta operatie functioneert nog wel.

Stevige inzet
De afgelopen jaren hebben laten zien dat de combinatie van en een stevige inzet van de Marines van veel landen èn het beveiligen van schepen met private beveiligers, zoals alle landen behalve Nederland inmiddels toestaan, zeer effectief is. Geen schip vaart onbeveiligd door het piratengebied.

Noodzaak private beveiliging
Nu de inzet van de Marine afneemt, neemt de noodzaak van private beveiliging op schepen met de Nederlandse vlag alleen maar toe. De KVNR pleit al er veel langer voor dat schepen onder Nederlandse vlag private beveiligers mogen inzetten als het inzetten van een militair team niet kan. Uiteraard dient de Nederlandse overheid het geweldsmonopolie te behouden en kan dat realiseren door strenge voorwaarden op te leggen aan de private beveiligers, net zoals bijvoorbeeld België en Duitsland doen.

Brief kabinet
De KVNR dringt er, gezien de verminderde inzet van veel Marines, met klem op aan dat het kabinet haar brief met het standpunt over private beveiligers nu naar de Tweede Kamer stuurt. Dan kan het parlement op basis van een concreet voornemen het debat voeren. De brief was toegezegd voor begin oktober, verder uitstel is zeer ongewenst.

Geplaatst in:

Meer informatie Fred van Zeijl
06 244 55 275

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.kvnr.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234