Persuitnodiging themazitting: homoseksualiteit op de werkvloer

Persuitnodiging themazitting: homoseksualiteit op de werkvloer

Datum : 27 oktober 2015
Tijdstip : 13.30 uur
Locatie : Kleine Singel 1-3, Utrecht


Dinsdag 27 oktober a.s. behandelt het College voor de Rechten van de Mens twee zaken op zitting waarin mensen zich gediscrimineerd voelen op het werk vanwege hun homoseksualiteit. In de eerste zaak stelt een vrouw dat de school waar zij werkt haar geen nieuw contract aanbiedt omdat zij lesbisch is. De tweede zaak gaat over een man die stelt dat een hotelgast hem discrimineerde en zijn werkgever hier niet goed tegen optrad. Ook vindt hij dat de werkgever zijn klacht hierover niet goed behandelde. Hoewel bekend is dat mensen vanwege hun homoseksualiteit discriminatie op de werkvloer ervaren vertaald dit zich zelden naar zaken bij het College. Daarom kiest het College ervoor om beide zaken op dezelfde dag te behandelen en onder de aandacht te brengen.

De problemen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen op de werkvloer hebben veelal te maken met opmerkingen of grapjes, die verwijzen naar hun seksuele geaardheid. Soms gebeurt dat incidenteel en soms stelselmatig. Het gaat om gedrag dat door homoseksuele werknemers als kwetsend wordt ervaren. Oók als het niet zo is bedoeld.

Het zittingsrooster voor dinsdag 27 oktober a.s. is als volgt:
- 13.30 - 14.30 uur zitting 1 lesbische vrouw tegen school
- 15.00 - 16.00 uur zitting 2 homoseksuele man tegen hotel

Op zitting krijgen alle partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. In november volgen de uitspraken.

Wilt u aanwezig zijn bij de zittingen? Meld u dan aan bij Marysha Molthoff m.molthoff@mensenrechten.nl of 030 - 888 3 888.

Wilt u aanwezig zijn bij de zittingen? Meld u dan aan bij Marysha Molthoff m.molthoff@mensenrechten.nl of 030 - 888 3 888.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut, een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?
Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens zie www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

plaats:
Utrecht
website:
http://www.mensenrechten.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234