Ronald Plasterk twee keer genomineerd voor Big Brother Awards

Nadat het grote publiek de minister van Binnenlandse Zaken eerder al nomineerde voor de Big Brother Awards Publieksprijs, doen de experts dat nog eens. De redenen daarvoor zijn zijn voorstel voor een uitbreiding van tapbevoegdheden voor geheime diensten, het onterecht geheim houden van tapstatistieken en het onrechtmatig tappen van advocaten. Plasterk is daarmee een van de drie genomineerden voor de Big Brother Awards Expertprijs. Woensdag 28 oktober wordt deze door Bits of Freedom aan de winnaar uitgereikt in de Stadsschouwburg Amsterdam.

Jaya Baloo, Chief Information Security Officer van KPN, over het concept van de wet: "Dit vormt een reële bedreiging voor de privacy van elke Nederlandse burger en voor veiligheid in het algemeen." Journalist Bart de Koning over Plasterks plannen: "[Hiermee] wil hij in feite de Nederlandse inlichtingendiensten laten doen wat de NSA ook doet. En dat na Snowden."

Net als het nominerende publiek vinden de experts het bijzonder kwalijk dat de minister zich niet gehinderd voelt door de brede maatschappelijke kritiek zijn plannen doorzet. Dat de minister de waarborgen in de huidige wet niet serieus neemt en het nieuwe wetsvoorstel doorzet levert Plasterk de nominatie op.

Positief privacynieuws

Een van de sprekers tijdens de Big Brother Awards is Max Schrems, de oprichter van 'Europe versus Facebook' en de initiator van de rechtszaak over 'Safe Harbor'. In deze zaak oordeelde het Europees Hof van Justitie op 6 oktober jongstleden dat Europa te weinig doet om de privacy van haar burgers te beschermen tegen de Amerikaanse geheime dienst, de NSA.

Over de Big Brother Awards

Jaarlijks worden zowel de Publieksprijs als de Expertprijs uitgereikt aan de grootste privacyschenders van het afgelopen jaar. Tot en met 27 oktober kan het grote publiek stemmen voor de winnaar van de Publieksprijs. De kanshebbers daarvoor zijn: Achmea, Microsoft en dus Ronald Plasterk.

Om ook de spotlight te zetten op privacyschendingen die minder (media)aandacht krijgen, vraagt Bits of Freedom wetenschappers, columnisten, activisten en mensen uit het bedrijfsleven om nominaties voor de Expertprijs in te sturen. De andere twee genomineerden zijn de korpschef van de Nationale Politie en het Van der Valk-hotel in Hengelo.

De uitreiking wordt georganiseerd door digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, om te laten zien hoe het is gesteld met het recht op privacy in Nederland.

- Meer informatie over de onderbouwing en bronnen van deze en andere nominaties: www.bigbrotherawards.nl/genomineerden
- Download een perskit met beelden van deze genomineerde via: https://bigbrotherawards.nl/wp-content/uploads/2015/10/BBA-ExpertprijsRonaldPlasterk.zip en van de genomineerden voor de Publieksprijs via: www.bof.nl/live/wp-content/uploads/Big-Brother-Awards-2015-perskit.zip
- Meer informatie over de Big Brother Awards en het programma vind je op bigbrotherawards.nl
- Voor vragen over de Big Brother Awards, de genomineerden en interviewverzoeken kan je contact opnemen met Daphne van der Kroft (daphne.vanderkroft@bof.nl / +31 6 4280 0968)

Bits of Freedom

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234