VNO-NCW: Geen Brusselse kop op fiscale OESO-standaard

VNO-NCW vindt het vreemd dat de Europese Commissie niet instemt met de door de Belastingdienst vastgestelde interne verrekenprijzen bij Starbucks. Het lijkt erop dat de Europese Commissie hiermee afwijkt van de internationale spelregels die door de OESO zijn vastgesteld. Op deze mondiale standaard past geen Brusselse kop.

Het kabinet heeft steeds aangegeven de door de OESO voorgeschreven spelregels nauwkeurig te volgen. In 2014 heeft ook de Europese Commissie bevestigd dat de Nederlandse Belastingdienst de procedures op orde heeft.

Het kabinet heeft laten weten verbaasd te zijn over het oordeel van de Europese Commissie. VNO-NCW hoopt daarom dat het kabinet tegen deze beslissing in beroep zal gaan bij het Europese Hof.

VNO-NCW wijst erop dat de OESO de internationale autoriteit is op het gebied van interne verrekenprijzen. De Europese Commissie moet daarom regels over het vaststellen van de interne verrekenprijzen niet beperkter uitleggen dan de OESO, of willen voorschrijven welke door de OESO goedgekeurde methodes wel en welke niet mogen worden gebruikt.

Wanneer definitief blijkt dat de Europese Commissie in deze zaak van de OESO-spelregels afwijkt door de belastingplichtige geen vrije keuze te laten over de toepasbare verrekenprijsmethode, vertrouwt de ondernemingsorganisatie erop dat het Europese Hof de Europese Commissie op dat punt zal terugfluiten.

Voor meer informatie: Mieke Ripken, 06-11351727

VNO-NCW

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234