EU-uitspraak Starbucks/Fiat : ' Doe meer tegen belastingontwijking '

Oxfam Novib na EU-uitspraak Starbucks en Fiat : doe meer tegen belastingontwijking

Den Haag, 21 oktober 2015. Oxfam Novib verwelkomt het oordeel van de Europese Commissie, dat een overeenkomst tussen de Nederlandse belastingdienst en Starbucks neerkomt op staatssteun. Deze uitspraak is een steun in de rug in de strijd tegen internationale belastingontwijking door grote internationale bedrijven. Oxfam Novib roept de Commissie op nu ook uitgebreid onderzoek te doen naar de meer dan 300 gevallen van mogelijke belastingontwijking door grote bedrijven, die vorig jaar dankzij het LuxLeaks-schandaal naar voren kwamen.

Esmé Berkhout, belastingdeskundige van Oxfam Novib: 'Het is onaanvaardbaar dat grote bedrijven niet hun eerlijke aandeel aan belastingen betalen. Wereldwijd lopen overheden daardoor inkomsten mis, die hard nodig zijn om iets te doen aan de extreme ongelijkheid, en waar gezondheidszorg, onderwijs en andere publieke diensten verbeterd kunnen worden. Om het vertrouwen van burgers in het belastingstelsel te herstellen moet de EU aanvullende maatregelen nemen tegen belastingontwijking.'

Oxfam Novib verwacht van de Europese Commissie dat ze zware boetes oplegt, wanneer Europese regels voor staatssteun worden geschonden. De Europese Unie kan daarnaast een duidelijke definitie en criteria opstellen om belastingparadijzen te kunnen identificeren. Daarmee kunnen zwarte lijsten worden opgesteld en sancties opgelegd. Tot slot is het tijd dat de EU grote internationale bedrijven verplicht volledige openheid te geven over waar ze actief zijn (omzet, personeel, etc.) en hoeveel belasting ze betalen in elk land waar ze actief zijn. Na dergelijke publieke 'country by country-reporting' kunnen bedrijven sneller ter verantwoording worden geroepen wanneer blijkt dat zij hun winsten naar belastingparadijzen verschuiven.

Oxfam Novib wil ook dat Nederland meer doet. Berkhout: 'Minister Dijsselbloem zei in 2014 dat als de belastingafspraken met Starbucks niet zouden kloppen, het beleid zou worden aangepast. We roepen Nederland nu dan ook op verder te gaan dan slechts informatie over tax rulings uit te wisselen met andere belastingdiensten, zoals inmiddels is toegezegd. Nederland moet samen met andere landen een einde maken aan excessieve belastingconcurrentie en zich volop inzetten voor publieke transparantie.'

Tot slot onderstreept de aankondiging van vandaag het belang van juridische bescherming van klokkenluiders, die het risico namen om de systematische belastingontwijking door grote bedrijven in Europa aan de orde te stellen.

- Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jules van Os, persvoorlichter Oxfam Novib: 06-51573683.
- In 2013 is de Europese Commissie een onderzoek begonnen naar de afspraken tussen de Nederlandse belastingdienst en Starbucks en de afspraak tussen de Luxemburgse belastingdienst en Fiat. De Starbucks-procedure betreft een APA (advance pricing agreement), waarmee 'zekerheid vooraf' wordt gegeven over de fiscale gevolgen van voorgelegde situaties. In een voorlopig besluit in 2014 gaf de Europese Commissie al aan dat de Commissie twijfelde "of de belastingdienst terecht de berekening van de royalty's door Starbucks Manufacturing BV heeft aanvaard. Volgens de Commissie geeft die berekening geen weerspiegeling van de waarde van de intellectuele eigendomsrechten, omdat de royalty's afhangen van het verschil tussen de in de Starbucks Manufacturing BV APA vastgestelde vergoeding en de boekhoudkundige winst voor belastingen voor de betaling van de royalty." (Kamerbrief 14 november 2014).
- Nadat klokkenluider Antoine Deltour op 5 november 2014 honderden afspraken tussen Luxemburg en internationale bedrijven via "LuxLeaks" openbaar maakte, werd duidelijk dat deze geheime afspraken op grote schaal gebruikt zijn om belasting te ontwijken. Luxemburg, het land dat centraal stond in het LuxLeaks-schandaal, heeft beloofd om van fiscale regelgeving een prioriteit te maken toen het in juli het EU-voorzitterschap op zich nam.
- Er is ook onderzoek gaande naar fiscale voordelen die Amazon van Luxemburg krijgt, en die Apple van Ierland krijgt. De Europese Commissie overweegt nu een onderzoek naar de fiscale deals van Luxemburg met McDonalds.
- Oxfam International bracht in maart 2015 een rapport uit: Pulling the Plug - How to Stop Corporate Tax Dodging in Europe and Beyond. Dit rapport bespreekt een aantal oplossingen om belastingontwijking in de Europese Unie tegen te gaan, en legt uit waarom het zo belangrijk is dat EU zo spoedig mogelijk maatregelen neemt.
- Op 17 juni 2015 presenteerde de Europese Commissie een plan voor een eerlijke vennootschapbelasting in de Europese Unie, en doet onderzoek naar de effecten van publieke country by country reporting, na een publieksconsultatie van 3 maanden.
- Het Europese Parlement heeft herhaaldelijk opgeroepen tot meer opening van zaken rondom de activiteiten van multinationale bedrijven, en op 12 februari 2015 heeft het besloten een speciale commissie op te zetten, vooralsnog voor een periode van zes maanden. Het rapport van de speciale commissie over fiscale regelgeving, en andere soortgelijke maatregelen, wordt eind november 2015 verwacht.

Oxfam Novib

plaats:
Den Haag
website:
http://www.oxfamnovib.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234