Amsterdam moet islamitische scholengemeenschap huisvesting verstrekken

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam moet uiterlijk 1 augustus 2017 een gebouw ter beschikking stellen voor de brugklassen van een nieuwe islamitische scholengemeenschap. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (21 oktober 2015). Hiermee heeft zij definitief een einde heeft gemaakt aan een langlopend geschil tussen het gemeentebestuur en de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en Omstreken. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Voorgeschiedenis
De stichting vroeg het gemeentebestuur om huisvesting voor een nieuwe islamitische scholengemeenschap aan de Jacob Geelstraat, waar eerder het Islamitisch College Amsterdam was gevestigd. Het gemeentebestuur wees dit verzoek af in november 2012 en verklaarde het bezwaar van de stichting tegen deze afwijzing tot twee maal toe ongegrond. In eerste instantie vond het gemeentebestuur dat de stichting geen belang meer had bij een inhoudelijk besluit, omdat het schooljaar waarvoor de huisvesting was aangevraagd inmiddels was verstreken. Later vond het gemeentebestuur dat de stichting hem te weinig informatie zou hebben gegeven over de zogenoemde leerlingenprognose van de nieuwe islamitische scholengemeenschap.

Wel belang
De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de stichting wel belang heeft bij een inhoudelijk besluit en dat het gemeentebestuur "aan dat besluit geen inhoudelijke bezwaren tegen de stichting zelf ten grondslag mag leggen". Tot dat oordeel kwam de rechtbank Amsterdam, die zich eerder over de zaak boog, ook. Het gemeentebestuur mocht de stichting wel vragen om "nadere gegevens over het aantal leerlingen dat de school zal bezoeken in het jaar van oprichting en over het aantal dat zal instromen in de tweede en hogere klassen", aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Geschil definitief beslecht
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het geschil vervolgens "definitief beslecht" door te bepalen dat het gemeentebestuur uiterlijk 1 augustus 2017 voor huisvesting moet zorgen voor de brugklassen van mavo, havo en vwo. De stichting heeft met de ingediende prognose aannemelijk gemaakt dat naar verwachting 186 brugklassers de school zullen gaan bezoeken, aldus de hoogste algemene bestuursrechter. Het gemeentebestuur hoeft echter niet voor huisvesting te zorgen met een capaciteit van 1.000 leerlingen, zoals de stichting wil. De stichting heeft niet duidelijk gemaakt dat en hoeveel leerlingen vanuit andere scholen zouden 'instromen' in de tweede en hogere klassen.

De volledige tekst van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 201500548/1is te lezen op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de uitspraken en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Wendy van der Sluijs via 070 - 426 4812 of 06- 23 31 75 06, persvoorlichter van de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
DenHaag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234