Xylem Inc. identificeert in onderzoek belangrijke mogelijkheid voor energie-efficiëntie in wereldwijd beheer van afvalwater

Studie toont aan dat vermindering met helft van emissies voor elektriciteitsopwekking kostenbesparend of kostenneutraal kan worden bereikt
RYE BROOK, New York, 20 oktober 2015 /PRNewswire/ -- Het verhogen van de energie-efficiëntie middels het inzetten van kant-en-klare technologieën voor afvalwaterbeheer kan de ermee gepaard gaande emissies met bijna de helft verminderen volgens een nieuwe studie die vandaag is gepubliceerd door Xylem Inc. , een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van watertechnologie. De analyse concludeert daarnaast dat een vermindering met 95 procent van de emissies voor elektriciteitsopwekking kostenbesparend of kostenneutraal kan worden bereikt.

Powering the Wastewater Renaissance biedt een analyse van energie-efficiëntie in de afvalwater beherende bedrijfstak en geeft een inschatting van de manier waarop de wereldwijde watersector de uitstoot van schadelijke broeikasgassen met bestaande, bewezen technologieën kan verminderen. Het rapport, waarin de afvalwatersector in de VS, Europa en China wordt bestudeerd, heeft 18 verschillende mogelijkheden tot vermindering geëvalueerd - van pompen die worden gebruikt om het water te transporteren tot de blowers die worden gebruikt om het naar de verschillende filtersystemen te leiden die worden gebruikt om het water te behandelen.

Aanvullende informatie en een koppeling naar het rapport Powering the Wastewater Renaissance van Xylem is hier [http://poweringwastewater.xyleminc.com/] te vinden. De infographic voor Powering the Wastewater Renaissance is hier [http://poweringwastewater.xyleminc.com/images/Xylem_Wastewater_Renaissance_2015_Infographic.pdf] te vinden

"Investeringen die vandaag worden gedaan in de infrastructuur, kunnen tientallen jaren lang positieve milieukundige en economische gevolgen hebben", aldus Patrick Decker, President en CEO van Xylem. "En net zo belangrijk: de pragmatische oplossingen die in dit rapport worden geïdentificeerd, betalen voor zichzelf en kunnen, in vele gevallen, nieuw kapitaal vrijmaken dat kan worden geïnvesteerd in aanvullende verbeteringen van de infrastructuur. Nu we de effecten van een groeiende wereldbevolking en de ermee gepaard gaande druk op natuurlijke resources beginnen aan te pakken, moeten openbare en privésectoren samenwerken om nieuwe manieren te identificeren en implementeren om het volle potentieel van een koolstofarme economie te realiseren."

Het grootste rendement op investeringen en de meeste mogelijkheden om emissies te verminderen zijn te vinden in China, waar 100 procent van de geanalyseerde mogelijkheden om emissies te verminderen kostenbesparend of kostenneutraal kan worden gerealiseerd. In deze regio, waar de overheid actief investeert in de waterinfrastructuur, kan meer dan $25 miljard aan besparingen worden gegenereerd door het inzetten meer efficiënte afvalwatertechnologieën. Als daarbij de Verenigde Staten en Europa worden opgeteld, kunnen de besparingen oplopen tot boven de $40 miljard.

Het rapport wijst op twee hulpmiddelen die de toepassing van meer efficiënte afvalwatertechnologieën zouden kunnen versnellen. Ten eerste, nieuwe financieringsmodellen die investeringen in koolstofarme technologieën belonen, zouden kunnen helpen bij de aanvankelijk hogere kapitaalkosten die vaak gepaard gaan met deze geavanceerde technologieën. Ten tweede zou een verhoging van de normen voor de energie-efficiëntie van afvalwaterapparatuur een snellere ingebruikneming verzekeren.

Het rapport concludeert: "Het moment is aangebroken voor de bedrijfstak en allen die belang hebben bij de aanpak van klimaatverandering om samen te werken om de hindernissen voor de inzet van meer efficiënte technologieën voor afvalwaterbehandeling weg te werken. Dat zal resulteren in een grotere productiviteit in afvalwateractiviteiten en een betekenisvolle stap voorwaarts in het aanpakken van klimaatverandering."

Het initiatief tot dit rapport is onderdeel van Xylem's streven om duurzame oplossingen in de watersector te stimuleren.

Over Xylem Xylem (XYL) is een wereldwijd toonaangevend leverancier van watertechnologieën die klanten in staat stellen water te transporteren, te behandelen, te testen en efficiënt te gebruiken in diensten van waterleidingbedrijven, wooncomplexen en commerciële gebouwen, en in industriële en agrarische omgevingen. Het bedrijf doet zaken in meer dan 150 landen met een aantal marktleidende productmerken en het personeel combineert een diepgaande expertise op het gebied van toepassingen met een sterke focus op het vinden van lokale oplossingen voor de meest uitdagende water- en afvalproblemen ter wereld. Het hoofdkantoor van Xylem staat in Rye Brook, New York. In 2014 haalde het bedrijf een omzet van $3,9 miljard en had het wereldwijd ongeveer 12.500 werknemers. Xylem is de laatste vier jaar genoemd in de Dow Jones Sustainability Index voor het wereldwijd stimuleren van duurzame zakelijke praktijken en oplossingen en het bedrijf heeft sinds 2013 elk jaar voldaan aan de vereisten voor het lidmaatschap van de FTSE4Good Index Series.

De naam Xylem is afgeleid van het Oudgrieks en verwijst naar het weefsel in planten dat water transporteert, waarmee we de efficiëntie van onze engineering in onze op water gerichte zaken willen benadrukken door die te associëren met het beste watertransportsysteem van allemaal - het systeem dat voorkomt in de natuur. Voor meer informatie bezoekt u ons op www.xylem.com [http://www.xylem.com/].


Contacten: Media Investeerders

Kelly McAndrew +1-(914)-323-5969 Phil DeSousa +1-(914)-323-5930

Kelly.McAndrew@xyleminc.com phil.desousa@xyleminc.com


Xylem Inc.


Web site: http://www.xylem.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234