Nieuw: Handboek technisch lezen in de basisschool

Dit handboek geeft leerkrachten, intern begeleiders, leescoördinatoren en schoolleiders een compleet en actueel overzicht van hoe het onderwijs in technisch lezen optimaal vormgegeven kan worden.

Technisch lezen als basis voor vloeiend lezen
Lezen is leuk! Kinderen kunnen zich verliezen in de fantasiewereld van het boek. Tegelijkertijd vergroten ze hun kennis van de wereld, verbreden ze hun woordenschat en verbeteren ze hun taalgebruik. Een kind dat vloeiend kan lezen, zal met plezier lezen. De basis voor vloeiend lezen wordt gelegd in goed technisch lezen.

Het Handboek technisch lezen in de basisschool geeft de inhoudelijke en didactische accenten die leraren leggen tijdens het voorbereidend lezen in groep 1 en 2, het aanvankelijk lezen in groep 3, het voortgezet lezen in groep 4 en 5 en het onderhouden van de technische leesvaardigheid in groep 6, 7 en 8 weer. Het is een aanvulling op wat over effectief leesonderwijs in de methodes is beschreven.

Ook geschikt voor SBO
Een apart hoofdstuk is gewijd aan optimale planning, instructie en aanpak van technisch leesonderwijs in het speciaal basisonderwijs. Hier wordt eveneens ingegaan op wat te doen als de leesontwikkeling niet voorspoedig verloopt en wanneer de overstap naar het voortgezet lezen gemaakt kan worden. Met dit hoofdstuk als basis zijn de andere hoofdstukken in het boek voor scholen voor speciaal onderwijs ook bruikbaar.

De meest recente inzichten over thema's als instructie, differentiatie, aanbod en monitoren van de leesontwikkeling komen aan de orde. De 25 bijlagen bevatten praktische instrumenten, zoals observatielijsten, voorbeeld groepsplannen en andere bruikbare formats en overzichten.

Voor wie
Het Handboek technisch lezen in de basisschool is bestemd voor leerkrachten, intern begeleiders, leescoördinatoren en schoolleiders van het basisonderwijs.

Bestellen
Het Handboek technisch lezen in de basisschool is een uitgave van CPS Uitgeverij en is te bestellen via www.cps.nl/uitgeverij.

Geplaatst in:

Wilt u een interview met één van de auteurs of een recensie-exemplaar ontvangen?
Neem dan contact op met:
Hetty Deelstra - projectuitgever CPS Uitgeverij
Tel: 030 - 241 70 41 - e-mail: hettydeelstra@edg.nl

CPS Uitgeverij

plaats:
Utrecht

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234