Nominaties Overheidsmanager van het Jaar 2015

Nominaties Overheidsmanager van het Jaar 2015


Juryvoorzitter Ank Bijleveld: "Drie gedreven overheidsmanagers, die door hun betrokkenheid, inzet en visie voorbeelden zijn voor publiek leiderschap met Lef!"

De jury van de stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar heeft, na de selectie van aangemelde kandidaten, drie overheidsmanagers genomineerd voor de titel Overheidsmanager van het Jaar 2015:

- José Manshanden, themadirecteur Sociaal gemeente Utrecht
- Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, voorzitter Raad van Bestuur woningcorporatie Woonbron
- Mariël Middendorp, directeur Dienstverlening en Sociaal Domein gemeente Alphen a/d Rijn

Mevrouw drs. J.G. Manshanden (57)
Lef om barrières te doorbreken en risico's te nemen
José Manshanden is themadirecteur Sociaal en lid Directieraad van de gemeente Utrecht en geeft leiding aan de complexe decentralisatieoperaties: jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en participatie. Tevens is ze het boegbeeld van het gemeentelijk sociale profiel en heeft ze vroegtijdig sociale wijkteams geïntroduceerd. Ze stuurt innovaties en de samenwerking met partners uit het maatschappelijk veld en andere overheden aan. Door de nadruk te leggen op vernieuwing en anders samenwerken, weet zij de onontkoombare bezuinigingen in het transitieproces te realiseren. Kandidaat is een bevlogen regisseur en heeft een breed spectrum van kijken en handelen. Inhoudelijk sterk, procedureel krachtig, onverzettelijk en charismatisch. Ze heeft de zaken met lef en durf aangepakt en een echte doorbraak tot stand gebracht. Dankzij haar heeft de relatie zorgverzekeraars-gemeenten op landelijk niveau een positieve impuls gekregen, die op regionaal niveau vertaald kan worden. Door tijdig te beginnen en experimenten te starten, kreeg ze alle partijen al vroegtijdig mee in een nieuw kader en heeft de gemeente Utrecht al dit jaar grote stappen kunnen zetten in de transformatie.
José Manshanden is een authentieke en open leider en kiest voor een lerende aanpak, die wordt herkend en gewaardeerd.

De heer drs. Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen (51)
Lef om tegen de verdrukking in standpunten in te nemen
Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen is voorzitter Raad van Bestuur van woningcorporatie Woonbron te Rotterdam en omgeving, die de huisvesting verzorgt voor 45.000 huishoudens in Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam. Na een carrière van 29 jaar bij de politie, had hij in 2010 het lef om de overstap te maken naar een andere (semi-) publieke sector en bovendien naar een organisatie met reputatieschade en in financieel zwaar weer door de aankoop van het ss Rotterdam. Hij durfde de confrontatie aan te gaan en voerde met respect voor het verleden en in samenwerking met de directie de noodzakelijke veranderingen door. Hij bracht de financiële situatie onder controle, het élan terug in de organisatie. Door zijn manier van leidinggeven - open, koersvast, daadkrachtig - draagt hij tevens bij aan het herstel van vertrouwen van huurders, de politiek en maatschappelijke organisaties. Hij spreekt en schrijft, ook via social media, over de transities die volgens hem in corporatieland nodig zijn. Zijn inbreng op landelijke podia wordt gewaardeerd.
Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen is een toegankelijke leider die positief stuurt op samenwerking.

Mevrouw drs. M. Middendorp MPC (39)
Lef om over grenzen heen naar mogelijkheden te zoeken
Mariël Middendorp is directeur Dienstverlening en Sociaal Domein in de gemeente Alphen aan de Rijn. Ze is verantwoordelijk voor de dienstverlening sociale zaken, decentralisaties (beleid en uitvoering), wijkgericht werken, uitvoering, facilitaire zaken en communicatie. Tevens is ze loco-gemeentesecretaris. Met haar passie en gedrevenheid heeft zij er met haar team voor gezorgd, dat Alphen aan de Rijn als eerste gemeente de zogenaamde integrale 3D verordening (jeugdzorg, WMO en participatie) heeft gekregen. Daarnaast zijn alle subsidierelaties van de gemeente opgezegd en nieuwe afspraken in het maatschappelijke domein gemaakt op basis van effectsturing. Ook wordt haar rol bij de totstandkoming van de fusie tussen meerdere gemeenten geroemd. Kandidaat heeft een natuurlijke overtuigingskracht die vooral is gebaseerd op een heldere visie op de (sociale) dienstverlening van de overheid en weet die ook te realiseren. Ze durft voorop te lopen, ook door met medewerkers mee te lopen en de werkvloer te betrekken. Ze weet zich te onderscheiden en heeft het lef om voortdurend patronen te doorbreken om haar doel te bereiken.
Mariël Middendorp is een sprankelend en inspirerend leider, die haar medewerkers meeneemt in haar missie.
De Overheidsmanager van het Jaar 2015 wordt bekendgemaakt op maandag 23 november 2015 in De Ridderzaal te Den Haag tijdens de uitreiking van de jaarlijkse overheidsawards.
Thema voor 2015: Lef.

De jury van de verkiezing bestaat uit:
Ank Bijleveld-Schouten (voorzitter), Jannine van den Berg, Leon van Halder, Mirko Noordegraaf,
Siebe Riedstra, Albertine van Vliet-Kuiper, Hans de Boer en Pieter Zevenbergen.

Eerdere Overheidsmanagers van het Jaar zijn:
Maarten Hajer, Leon van Halder, Hilde van der Meer, Peter Teesink, Hetty Linden, Erik Heijdelberg,
Bert Keijts, Maureen Sarucco, Geert Blijham, Martin van Rijn, Pieter Cobelens, Nico Laagland, Roelof Kruize,
Jenny Thunnissen, José Hilgersom, Peter van Zunderd, Erry Stoové en Herma Rappa.
Oeuvreprijs Hans Dijkstal Award 2012: Wim Kuijken

De verkiezing wordt mede mogelijk gemaakt door:
Rijksoverheid, ArboUnie, Conclusion, Ebbinge, EY, Grand Hotel Huis ter Duin, Handvestgroep Publiek Verantwoorden, Kring van Provinciesecretarissen, Verdonck Klooster & Associates, Vereniging van Gemeentesecretarissen, Binnenlands Bestuur en PM Publiek Denken

Geplaatst in:

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Contactpersoon stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar
Margriet Bokhorst
T 06 46767704
De verkiezing vindt plaats op maandag 23 november 2015 in De Ridderzaal te Den Haag.
Het programma begint om 19.30 uur.

Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar

plaats:
Den Haag
website:
http://www.overheidsmanager.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234