MKB ondernemers laten crisis achter zich

Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers op laagste punt sinds 2008
MKB ondernemers laten crisis achter zich
Baarn, 19 oktober 2015 - Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het derde kwartaal van 2015 voor het eerst lager dan het niveau van voor de crisis in 2008.

IMK introduceerde in januari 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.

"We zijn blij met deze daling natuurlijk", zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, "maar ook in economisch betere tijden bevinden veel MKB ondernemers zich in zwaar weer en daar zitten veel bedrijven tussen, die de moeite waard zijn om gered te worden. Dat is goed voor die ondernemers, maar minstens zo goed voor de samenleving".

De positieve trend wordt niet in alle sectoren gevoeld. In de bouw is het herstel het meest zichtbaar, maar in de zorgsector groeide het aantal bijstandsaanvragen juist volgens het IMK.

De IMK-Index is voor januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 272. Sinds 2014 toont de Index een continu dalende trend en is in het afgelopen kwartaal gedaald naar 95, dus onder de stand van voor de crisis.

Zie bijgaande pdf voor de grafiek.

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.

Geplaatst in:

Over IMK
IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte tijden. Daarbij staat de ondernemer met zijn of haar talenten en passie centraal en wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen.

Om deze taak goed te kunnen vervullen, beschikt IMK in heel Nederland over regionale teams met meer dan 100 experts, met branche- en regiospecifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering. Meer dan 30.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes begeleid door IMK.
www.imk.nl


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anja van Voorthuijzen
IMK
035 – 750 79 10 / 06 52 60 21 61
a.van.voorthuijzen@imk.nl

IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

plaats:
Baarn
website:
http://www.imk.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234