Maatschappelijk akkoord over aanpak racisme en raciale discriminatie

Samenleving formuleert antwoord op Racisme richting Minister Asscher

AMSTERDAM, 20151015 -- Op 28 oktober zal minister Lodewijk Asscher het Maatschappelijk Akkoord 'Onderhuids', over de aanpak van racisme en raciale discriminatie in Nederland, in ontvangst nemen. Het akkoord bevat 28 concrete en haalbare oplossingen over arbeidsmarktdiscriminatie en racisme op de werkvloer, racisme en onderwijs, racisme en voetbal, het slavernijverleden en etnisch profileren. Het akkoord is het resultaat van een nationale dialoog van maatschappelijke organisaties, (ervarings)deskundigen, instellingen, kerken, synagogen en moskeeën, gemeenten, (professionele) sportverenigingen en bedrijven. In komende twee weken kan heel Nederland het akkoord via www.onderhuids.nl ondertekenen. Naar verwachting zullen ten minste 200 organisaties het Maatschappelijk Akkoord Onderhuis ondertekenen.

Antwoord van de samenleving
Op 20 november 2014 deed minister Asscher tijdens de interreligieuze Ridderzaal-dialoog, met Minister President Rutte en minister Opstelten, een oproep aan de samenleving om zelf met antwoorden te komen op racisme. Op 19 januari, op Martin Luther King Day, nam de nationale campagne Onderhuids deze uitdaging aan.Van januari tot oktober organiseerde de campagne Onderhuids bijeenkomsten van Hengelo tot Middelburg over verborgen vooroordelen en racisme. De samenwerking met maatschappelijke organisaties, instellingen, kerken, synagogen en moskeeën, gemeenten, sportverenigingen en bedrijven was essentieel voor het bereiken van een nieuw en divers publiek.

Oplossingen
Het Maatschappelijk Akkoord Onderhuids zet in op 28 concrete en realistische maatregelen. De ondertekenaars pleiten er via dit Akkoord onder andere voor om in jaarverslagen in te gaan op de samenstelling van het personeelsbestand en het diversiteitsbeleid. De politie wordt geadviseerd in gesprek te gaan met jongerengroeperingen, minderheidsorganisaties, buurthuizen of andere (gekozen) wijkvertegenwoordigers over discriminatie en etnisch profileren en expliciet aan te geven waarom een burger is staande gehouden.

Nationale Dialoog
De grondslag van dit Maatschappelijk Akkoord Onderhuids wordt gevormd door de lokale bijeenkomsten met honderden organisaties en meer dan 1500 bezoekers, en specifieke samenkomsten met maatschappelijke organisaties, (ervarings)deskundigen, instellingen, kerken, synagogen en moskeeën, gemeenten, (professionele) sportverenigingen en bedrijven. De ondertekenaar bieden niet alleen concrete en haalbare oplossingen aan de regering, ze nemen ook zelf verantwoordelijkheid en dragen aan de uitvoering hun steentje bij.

Over Onderhuids
De campagne Onderhuids gaat over (on)bedoelde of (on)bewuste raciale discriminatie. De naam Onderhuids verwijst naar de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies in Nederland; spanningen die kunnen bijdragen aan polarisatie en zelfs radicalisering, zonder dat we daar soms bewust van zijn. Onderhuids staat niet voor de opgeheven vinger, maar geeft antwoord op de vraag of onze eigen voorkeuren en vooroordelen niet leiden tot (on)bedoelde discriminatie en racisme en roept daarbij op tot introspectie, dialoog en verbinding.

Onderhuids

plaats:
AMSTERDAM

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234