Onderzoek Schroders: Sentiment rond beleggen in Azie slaat om

Groot beleggersonderzoek: Sentiment rond beleggen in Azië slaat om: China zet de toon

Groot onderzoek Schroders naar de emoties van de Nederlandse belegger*:
-China** is drijvende kracht achter negatief sentiment onder beleggers over Aziatische markten (al voor de crash)
-Beleggers waren dit jaar net fors meer gaan beleggen in China, onder groot optimisme
-Fondsbeleggen bereikt dit jaar definitieve doorbraak: groter dan sparen in alle opzichten
-Ondanks veel grotere zorgen over eurozone, toch meer beleggingen in Europa
-Zelf beleggen voor pensioen zet versterkt voort

Nederlandse beleggers hebben averij opgelopen met hun Aziatische beleggingen en lijken voorlopig hun buik vol te hebben van China. Het afgelopen jaar waren ze juist in groten getale gaan beleggen in China onder invloed van toenemend optimisme over de groeiperspectieven van de regio. Maar al voordat de beurzen van China eind augustus scherp daalden, bleek de stemming onder Nederlandse beleggers omgeslagen. De regio wordt door 47% beleggers gezien als regio met het allerhoogste beleggingsrisico (en scoort daarmee net onder Oost-Europa). Dit blijkt uit de Schroders Beleggingsbarometer, een grootschalig onderzoek van fondshuis Schroders (uitgevoerd door TNS NIPO) onder relatief vermogende Nederlandse beleggers. De afgelopen maanden kon beleggen in China en de omliggende landen zich juist verheugen in een toenemende populariteit: het percentage beleggers dat China in de portefeuille had opgenomen steeg van 30% in 2014 tot 40% in 2015.

Beleggingsfondsen winnen verder terrein
Een andere opvallende uitkomst van het jaarlijkse onderzoek onder beleggers is dat het beleggen in beleggingsfondsen dit jaar een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. Voor het eerst zijn er meer vermogende Nederlanders die een beleggingsfonds in bezit hebben dan dat ze geld op een spaarrekening hebben staan. Ook procentueel is het deel van het vermogen dat in beleggingsfondsen is gestopt, met 36% hoger dan ooit. Op de spaarrekening, traditiegetrouw de grootste vermogenscomponent, staat gemiddeld 30% van het vermogen van beleggers. Tegelijkertijd wordt het beleggen in individuele aandelen steeds minder populair in Nederland. Nog maar iets meer dan de helft van de beleggers heeft afzonderlijke aandelen in portefeuille. Vijf jaar geleden was dat nog ruim driekwart.

De plotselinge omslag in het sentiment rond beleggen in emerging markets en met name China, lijkt op het eerste gezicht niet onverwacht, gezien de sterke beurscorrecties van de afgelopen weken. Maar dat wordt anders als bedacht wordt dat het onderzoek gehouden is vlak voordat de koersdalingen begonnen. De ommezwaai is nog opvallender omdat het afgelopen jaar steeds meer beleggers actief zijn geworden in China. Zo'n 40% van de beleggers was dit jaar actief in de regio, tegen slechts 30% in 2014. Maar de kans is groot dat dat percentage sterk terugvalt want vrijwel geen van de beleggers wil zijn portefeuille uitbreiden, terwijl 20% juist minder wil beleggen in de regio. Vorig jaar was China nog zeer populair en vonden beleggers China nog de regio van de toekomst. Alleen over Rusland/Oost-Europa oordelen beleggers nog negatiever dan over China.

Groter enthousiasme
De onrust over China lijkt het algemene beleggerssentiment niet echt te beïnvloeden. Er heerst zelfs een groter optimisme over beleggingskansen dan een jaar eerder. De Schroders Beleggersoptimisme Indicator staat op dit moment op een gematigde 27%, tegenover een veel somberder 19% vorig jaar**. De (beperkte) zorgen die beleggers hebben, hangen vooral samen met het opnieuw oplaaien van de schuldencrisis en de gevolgen van de Europese schuldenberg. De onrust op de markten heeft er wel toe geleid dat beleggers veel dichter op de markt zitten in vergelijking met vorig jaar. Het aantal beleggers dat de ontwikkelingen in de portefeuille dagelijks volgt is gestegen tot een derde van het totaal. Nog eens een derde beschouwt dit als een wekelijks ritueel. Dat wil niet zeggen dat er ook frequent wijzigingen worden aangebracht. Een ruime meerderheid doet dat zeker niet vaker dan eens per kwartaal.

Pensioenurgentie dringt door
Het bewustzijn rond de pensioenproblematiek zorgt ervoor dat het aantal beleggers dat kiest om naast het pensioen aanvullend te beleggen, verder stijgt tot 65%. Een voldoende oudedagsvoorziening is ook dit jaar veruit de belangrijkste reden voor beleggers om geld opzij te zetten. Vorig jaar was die reden met stip naar de eerste plaats geschoten. Circa een kwart van de beleggers (27%) heeft de overtuiging dat het huidige pensioen voldoende zal zijn, terwijl dit percentage vorig jaar nog op 44% stond.

De lage spaarrente heeft er ook dit jaar voor gezorgd dat een kleiner deel van de beleggingen richting spaarrekeningen is gedirigeerd. Bijna een derde van de beleggers heeft helemaal geen geld meer op een spaarrekening staan. Jongeren sparen naar verhouding meer dan ouderen maar hebben relatief dan ook minder vermogen.

Michel Vermeulen, algemeen directeur Schroders Benelux: "Nederlandse beleggers leken China net te ontdekken als beleggingsmogelijkheid, en zij waren niet de enigen.... De Chinese staat heeft er alles aan gedaan om de Chinese consument over te halen om te gaan beleggen, zelfs met door de staat uitgeleend geld. Hierdoor zijn Nederlandse beleggers in China meegesleept in een lokale bubble. Dit heeft ervoor gezorgd dat de perceptie voor de regio Azië behoorlijk is verslechterd. Maar dat wil niet zeggen dat er geen goede beleggingsmogelijkheden in Azië meer te vinden zouden zijn. Het korte termijn sentiment is altijd een gevaarlijke raadgever. Fundamenteel is Azië de regio waar de groei vandaan zal komen, voor de komende decennia. Daar verandert een schrikreactie zoals we registreren onder Nederlandse beleggers, niets aan. Wie verstandig is, verliest China niet uit het oog."

Over het onderzoek
De Schroders Beleggingsbarometer* is voor het zesde jaar opgezet door Schroders en uitgevoerd door TNS Nipo onder een grote groep particuliere beleggers met een vrij belegbaar vermogen van meer dan Euro50.000 die al dan niet gebruik maakt van een beleggingsadviseur. Doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in de voorkeuren en ideeën van Nederlandse belegger en zijn idee van risico en verwachtingen voor de toekomst.

**Daar waar in het persbericht China staat, kan de hele Noord-Aziatische regio gelezen worden, inclusief landen als Taiwan, Hongkong, Zuid-Korea en Japan
*** De Schroders Beleggersoptimisme Indicator is de resultante van de uitkomst van de vraag of beleggers voor dit jaar meer of minder vertrouwen hebben in de beleggingskansen. Het percentage beleggers met (veel) minder vertrouwen wordt afgetrokken van het percentage beleggers met (veel) meer vertrouwen.


 Over Schroders:
Schroders is een onafhankelijke, gespecialiseerde asset-manager met een sterke traditie gefundeerd op meer dan 200 jaar ervaring in de beleggingsmarkten. Schroders is genoteerd aan de London Stock Exchange en beschikt over een zeer solide balans en een stabiele eigendomsstructuur (47% van de stemgerechtigde aandelen is in bezit van de familie Schroder). Het bedrijf en de werknemers leggen zich exclusief toe op het genereren van rendement voor de klanten. Met in totaal Euro 437,4 mrd**** onder beheer en een internationaal netwerk van 37 kantoren in 27 landen beschikt Schroders over de mensen én de middelen om veelbelovende beleggingskansen op te sporen, waar die zich ook voordoen.

Dit bericht is uitgegeven door Schroders Investment Management Benelux N.V., te Amsterdam.
Meer informatie over Schroders te vinden op www.schroders.nl en www.schroders.com
****Gegevens per 30-06-2015

Voor de pers is een uitvoerige powerpointpresentatie beschikbaar waarin nader wordt ingegaan op de resultaten, via http://bit.ly/1Luhqxx
Michel Vermeulen, algemeen directeur Schroders Benelux, is beschikbaar voor een toelichting.
Vanmorgen (donderdag 15 oktober) om 9.30 uur wordt er op het kantoor van Schroders in het WTC in Amsterdam een toelichting voor de financiële media gegeven op het onderzoek. U kunt zich hiervoor aanmelden via de onderstaande personen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Frans Gunnink Tânia Jerónimo Cabral
Pers- en mediarelaties Head of Marketing Schroders Voor de pers is een uitvoerige powerpointpresentatie beschikbaar waarin nader wordt ingegaan op de resultaten, via http://bit.ly/1Luhqxx
Michel Vermeulen, algemeen directeur Schroders Benelux, is beschikbaar voor een toelichting.
Vanmorgen (donderdag 15 oktober) om 9.30 uur wordt er op het kantoor van Schroders in het WTC in Amsterdam een toelichting voor de financiële media gegeven op het onderzoek. U kunt zich hiervoor aanmelden via de onderstaande personen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Frans Gunnink
Pers- en mediarelaties
frans.gunnink@sharpefinancial.com
+31 (0)6 29 541 542

Tânia Jerónimo Cabral
Head of Marketing Schroders Benelux
tania.jeronimo@schroders.com
+31 (0)20 305 28 51

Schroders

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234