Re-integratie met behoud van Bijstand: flexibiliteit gemeenten nodig

PERSUITNODIGING
Jezelf uit je uitkering werken moet mogen: Cordaid vraagt gemeentes om flexibiliteit

Wanneer het in Nederland gaat over werken met behoud van uitkering begint al snel de politieke polarisatie, vaak ten koste van de ondernemende uitkeringsgerechtigden zelf. Waarom maken niet alle gemeentes gebruik van de mogelijkheid flexibel om te gaan met mensen met een uitkering? Waarom heeft een uitkeringsgerechtigde in de ene gemeente meer kans op een financieel zelfstandige toekomst dan in een andere?

Rotterdam legt de nadruk op wat de uitkeringsgerechtigden moeten doen als tegenprestatie.
In Leeuwarden onderschrijft de gemeente de wens van inwoners om meer actief te kunnen zijn en meer regie te hebben over het eigen leven.
Staatssecretaris Klijnsma wil dat meer mensen de gelegenheid krijgen om hun eigen inkomen te verdienen als ondernemer.

Wethoudersdebat 15 oktober, in Den Haag: pers is van harte welkom
De wethouders uit de steden Den Haag, Rotterdam, Hilversum, Leeuwarden en Breda gaan op 15 oktober a.s. over deze vragen met elkaar in debat. De staatssecretaris heeft het laatste woord.

Landelijke wetgeving geeft alle ruimte om in Nederland te re-integreren met behoud van uitkering. Maar gemeenten bedelven mensen met een bijstandsuitkering onder regels en verplichtingen en iedere gemeente werkt weer anders. Cordaid vindt de huidige re-integratie opties die gemeentes hanteren te beperkt en pleit voor een flexibeler instelling en veel minder regels.

In Rotterdam prevaleert de tegenprestatie:
"Werkervaring kan helpen bij het vinden van betaald werk. Van mensen die een uitkering ontvangen mag verwacht worden dat ze hier aan meewerken. Ook als het gaat om werk dat iemand niet ambieert, want alle algemeen geaccepteerde arbeid is beter dan een bijstandsuitkering", aldus wethouder Werkgelegenheid Maarten Struijvenberg.

Leeuwarden geeft vertrouwen en vrijheid:
Wethouder Andries Ekhart van Werk en Inkomen: "Leeuwarden onderschrijft de wens van inwoners om meer actief te kunnen zijn en regie te hebben over hun leven. Minder regels voor mensen in de uitkering leiden tot meer werk". In Leeuwarden ondernemen bijstandsgerechtigden vanuit een sociale coöperatie, waarbij de inkomsten in de coöperatie terugvloeien.

Volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale zaken en Werkgelegenheid) zijn er genoeg opties om bijstandsgerechtigden financieel onafhankelijk te maken, gemeentes moeten er vooral gebruik van maken: "Er bestaan meerdere regelingen die een zetje kunnen geven bij het starten van een onderneming vanuit een uitkering. Het is goed de handen ineen te slaan en deze regelingen optimaal te benutten, zodat meer mensen de gelegenheid krijgen om hun eigen inkomen te verdienen als ondernemer."

Armoedebestrijding in Nederland
Cordaid bestrijdt armoede in Nederland via sociale coöperaties die zich richten op sociaal en coöperatief ondernemerschap. Zij ondersteunen mensen die in een uitzichtloze situatie langdurig in de bijstand zitten, om vanuit hun ambacht, talent of passie de weg naar zelfstandigheid terug te vinden. De coöperaties regelen zaken als huisvesting, inkoop en administratie en pleiten bij de gemeenten voor behoud van de bijstandsuitkering tijdens de re-integratie voor minimaal 1 jaar.

Donderdagmiddag 15 oktober gaan wethouders met elkaar in debat. Pers is van harte welkom, graag aanmelding vooraf. Locatie: Theater de Vaillant, Hobbemastraat 120, Den Haag. Aanvang programma 15.30 uur tot ca 18.15 uur. Voor meer informatie: persvoorlichter Jos de Voogd, 06-12991279 en jos.de.voogd@cordaid.nl.

Cordaid

plaats:
Den Haag
website:
http://www.cordaid.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234