GfK Consumer Climate: Crisis beïnvloedt Europese consumenten

Nederlandse consumenten blijven het geld in de zak houden

Resultaten GfK Consumer Climate Europe voor het derde kwartaal van 2015

Neurenberg, 14 oktober 2015 - De ontwikkelingen in Griekenland,
crises en oorlogen in Oost-Europa en het Midden-Oosten en de vluchtelingenproblematiek hebben de stemming van de consument in Europa in het derde kwartaal beïnvloed. De Consumer Climate EU28 is sinds juni met een halve punt gedaald tot 10,3 punten. Dit zijn de bevindingen van het GfK Consumer Climate Europe-onderzoek in 15 Europese landen.

In de zomer hielden verschillende onderwerpen de mensen en de media in Europa bezig. In het begin waren dit het nieuwe pakket met steunmaatregelen en de verkiezingen in Griekenland. Toen honderdduizenden vluchtelingen begonnen binnen te stromen (de meeste afkomstig uit Syrië) kwamen de redenen waarom zij vluchten steeds meer in de publiciteit. De crises en oorlogen in Oost-Europa en het Midden-Oosten hielden de gemoederen van Europeanen dan ook in het midden en het eind van de zomer steeds meer bezig. Het logistieke vraagstuk en de zorg voor vluchtelingen op hun weg door Europa werden al snel een belangrijk onderwerp. Veel experts en consumenten nemen bijvoorbeeld nu al aan dat de werkeloosheid dit voorjaar zal stijgen wanneer geaccepteerde vluchtelingen toe zullen treden op de arbeidsmarkt. Het moet nog blijken in hoeverre de integratie van vluchtelingen in individuele landen economische gevolgen zal hebben en dus de stemming van de consument zal beïnvloeden.

De situatie in de landen uit dit onderzoek verschilt aanzienlijk. In sommige landen waren het meer de psychologische factoren van de crisis die een bepaald economisch scepticisme teweegbracht. In veel gevallen waren de beoordelingen van verwachtingen ten aanzien van de economie en inkomsten van de burger, evenals de koopbereidheid veel negatiever dan men op grond van de cijfers zou verwachten. In andere landen bleven feiten zoals de economische groei en werkeloosheid op de voorgrond en waren verantwoordelijk voor de invloed op individuele indicatoren. De Consumer Climate EU28 is sinds juni met een halve punt gedaald tot 10,3 in september. In augustus daalde de indicator zelfs naar 9 punten.

Nederlandse consumenten blijven het geld in de zak houden
De economie situatie in Nederland is onlangs verbeterd. De economische verwachtingen zijn in de afgelopen drie maanden echter met 8,6 punten gedaald tot 20,8 in september. Maar het niveau van de indicator is nog steeds vrij goed. Consumenten verwachten in de komende maanden dan ook een aanzienlijke economische groei.

Economische verwachtingen zijn sinds het afgelopen voorjaar verbeterd. Hoewel de indicator in september 0,7 punten was, iets hoger dan het lange termijn gemiddelde van 0 punten, was dit een toename van 6,9 punten vergeleken met juni en een stijging van bijna 10 punten ten opzichte van september vorig jaar. Consumenten verwachten desondanks geen hogere inkomsten in de komende maanden.

De meerderheid van de Nederlandse consumenten is niet bereid of in staat om geld uit te geven aan dure producten of diensten die niet onder de dagelijkse levensbehoeften vallen. De koopbereidheid stond aan het einde van het derde kwartaal op 8,7 punten.

In juni was de indicator lager en stond deze op 6,8 punten. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar was er echter een stijging van meer dan 15 punten.

Bijlage:
Consumentenklimaat en conjunctuurverwachting Europa
Conjunctuurverwachting, inkomensverwachting en aanschafbereidheid Europa

Geplaatst in:

Meer informatie:
Neem direct contact op met het GfK hoofdkantoor in Duitsland waar dit onderzoek is uitgevoerd:
Rolf Bürkl, tel. +49 911 395-3056, konsumklima@gfk.com

Over het onderzoek
De resultaten van het GfK Consumer Climate Europe-onderzoek zijn afkomstig van de consumentenpeiling die namens de Europese Commissie in alle landen van de Europese Unie wordt uitgevoerd. Er worden per maand ongeveer 40.000 mensen in 28 landen ondervraagd. Deze ondervraagden zijn representatief voor de volwassen bevolking van de EU.

GfK indicatoren voor de Consumer Climate binnen Europa zijn gebaseerd op maandelijkse interviews over de stemming van de consument. Het doel is om vast te stellen wat de algemene economische situatie van individuele landen is en wat de situatie van de huishoudens zelf is.

GfK Consumer Climate Europe-onderzoeken worden maandelijks uitgevoerd, grotendeels als onderdeel van een omnibus, een onderzoek dat meerdere onderwerpen bestrijkt en dat via de telefoon of persoonlijk wordt uitgevoerd.

Van het maandelijkse onderzoeksprogramma dat bestaat uit 12 vragen worden er 5 vragen geselecteerd voor de GfK Consumer Climate Europe die een belangrijke rol spelen in het consumentenklimaat.

De vijf indicatoren berekenen: verwachtingen t.a.v. economie, prijs, en inkomsten; koop- en spaarbereidheid

Indicatoren worden vastgesteld op basis van de zogeheten bottom-line. Het percentage van consumenten dat negatief heeft geantwoord wordt afgetrokken van het aandeel van consumenten dat positief geantwoord heeft (bijv. de financiële situatie van het huishouden zal (aanzienlijk) verbeteren enbijvoorbeeld: de financiële situatie van het huishouden zal (aanzienlijk) verslechteren).

In een volgende stap wordt deze bottom-line gestandaardiseerd met behulp van een veel gebruikt statistisch proces en omgezet zodat het lange termijn gemiddelde van de indicator 0 punten is en er een theoretische waarde van +100 tot -100 wordt weergegeven. Empirisch fluctueren de waarden sinds 1980 echter tussen de +60 en -60 punten.

Als een indicator een positieve waarde heeft, wordt deze factor door consumenten gewaardeerd als boven het lange termijn gemiddelde. Voor negatieve waarden is dit het tegenovergestelde. Standaardisatie helpt bij het vergelijken van indicatoren van verschillende landen omdat de verschillen die gerelateerd zijn aan de mentaliteit gecompenseerd kunnen worden, terwijl het basisverloop van de indicator niet wijzigt.

Over GfK
GfK biedt betrouwbare markt- en consumenteninformatie waardoor klanten betere beslissingen kunnen nemen. Over de hele wereld combineren meer dan 13.000 marktonderzoek-experts hun passie met de jarenlange onderzoekservaring van GfK. Hierdoor is GfK in staat om wereldwijde inzichten te koppelen aan lokale marktinformatie uit meer dan 100 landen. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën, zet GfK big data om in smart data. Hierdoor kunnen onze klanten hun concurrentievoordeel verbeteren en krijgen zij meer inzicht in de keuzes en ervaringen van hun consumenten.

Voor meer informatie:www.gfk.com/nl of volg GfK op Twitter: https://twitter.com/GfK_nl

Rolf Bürkl, tel. +49 911 395-3056, konsumklima@gfk.com
Ursula Fleischmann T +49 911 395-2745, ursula.fleischmann@gfk.com

GfK

plaats:
Neurenberg Duitsland
website:
http://www.gfk.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234