NVM Business: Herstel zet in op de bedrijfsruimtemarkt

Onderzoek van NVM Business naar de situatie op de bedrijfsruimtemarkt in 14 grote Nederlandse gemeenten laat zien dat het herstel van de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt voorzichtig heeft ingezet. Hoewel het aanbod in de meeste onderzochte gemeenten over het algemeen nog wel oploopt, laat de opname ook vaak een stijgende lijn zien. De huurprijzen zijn gestabiliseerd of stijgen licht. Het ondernemersvertrouwen is in de meeste sectoren toegenomen.

Een gedifferentieerd beeld
Met name in Breda, Den Bosch en Den Haag ontwikkelde de bedrijfsruimtemarkt zich positief in de eerste helft van 2015. De combinatie van een stijgende opname van bedrijfspanden en een afname van het aanbod zorgde hiervoor. Minder goed ging het in Amersfoort, Almere en Tilburg. Hier bleef vooral de opname sterk achter bij voorgaande jaren.

Structureel aanbod in Breda het grootst
Van de onderzochte gemeenten heeft Breda het hoogste percentage structureel aanbod: 25%.
Dit zijn bedrijfsruimten die 3 jaar of langer in aanbod staan.
Amersfoort voert de lijst aan als het gaat om aanbod dat langer dan 5 jaar in aanbod staat: 15% van het totale aanbod staat 5 jaar of langer leeg.
Den Haag heeft met 6 procent het laagste percentage structureel aanbod.

Prijzen weer in de lift
Voor veel gemeenten vond het dieptepunt van de huurprijzen plaats in 2014. Voor een meerderheid van de onderzochte gemeenten geldt dan ook dat de huurprijzen van bedrijfsruimten in de eerste helft van 2015 licht zijn gestegen of gestabiliseerd. Alleen in Rotterdam, Almere en Den Bosch staan de huurprijzen ook dit jaar nog onder druk.

Herstel zet in op de bedrijfsruimtemarkt
De groeiende opname van bedrijfsruimte, de stabiliserende huurprijzen en het toegenomen ondernemersvertrouwen zijn tekenen dat het herstel van de bedrijfsruimtemarkt in de meeste grote gemeenten heeft ingezet in de eerste helft van 2015.

Over NVM Business
De NVM is in Nederland de grootste vereniging voor makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed - kantoren, bedrijfsvastgoed, retail, horeca en maatschappelijk vastgoed - en bestaat uit 700 makelaars die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio's waarin zij actief zijn. Van het totale aanbod van te huur of te koop staande bedrijfsruimten in Nederland is ongeveer 50 procent in handen van een bij NVM Business aangesloten bedrijfsmakelaar.

De rapportage van NVM Business die aan dit persbericht ten grondslag ligt is beschikbaar op de website van NVM.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Kramer, telefoon: 030-6085185, mobiel: 06 1301 7523, e mail: l.kramer@nvm.nl

NVM

plaats:
Nieuwegein
website:
http://www.nvm.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234