Jongeren vanwege hun afkomst geweigerd voor een baan

Jongeren vanwege hun afkomst geweigerd voor een baan

Dat naam, afkomst en huidskleur regelmatig reden zijn om mensen te weigeren voor een baan wordt steeds duidelijker. Niet alleen volwassenen hebben hiermee te maken. Ook jongeren worden om deze redenen uitgesloten van de arbeidsmarkt. Dat blijkt ook weer uit twee nieuwe uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens. Een scholiere werd geweigerd voor een bijbaantje en een student voor een stageplek. In beiden zaken oordeelt het College dat de werkgever discrimineerde. En dat terwijl het afronden van een opleiding zonder stage meestal onmogelijk is en werkervaring heel belangrijk is om je kans op werk te vergroten. Dit jaar dit het College al vier keer eerder uitspraak in een soortgelijke zaken.

Scholiere niet welkom in de bediening
Een scholiere van Iraanse afkomst solliciteerde bij Motel Breukelen naar een baantje in de bediening, maar werd afgewezen. Omdat de vacature op de website bleef staan besloot zij ruim drie weken later nog een keer te solliciteren. Dit keer gebruikte zij een Nederlands klinkende naam en verving zij haar eigen foto door een foto van een blond meisje. Deze keer nodigde het motel haar wel uit voor een sollicitatiegesprek. De scholiere vindt dat het motel haar discrimineerde. Het motel ontkent dit en zegt dat het ging om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De eerste keer had het motel eigenlijk geen personeel nodig en was de vacature op de website een foutje. De tweede keer zocht het motel wel echt nieuwe krachten. Het motel draagt geen bewijsmiddelen aan om dit verhaal te onderbouwen. Daarom oordeelt het College dat Motel Breukelen de scholiere discrimineerde vanwege haar afkomst.

Student geweigerd voor stage
In de tweede zaak solliciteerde een student van Afghaanse afkomst bij Giesbers-Rotterdam naar een stageplaats. Ook hij werd afgewezen. Diezelfde dag besloot de student nog een keer te solliciteren, maar dit keer met een verzonnen Nederlands klinkende naam. Een paar uur later werd hij uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De man denkt dat zijn Afghaanse afkomst de reden is dat hij de eerste keer werd afgewezen. Volgens Giesbers-Rotterdam was er sprake van vervelende samenloop van omstandigheden. De man is de eerste keer afgewezen omdat er geen stageplekken waren. Kort daarop bleek het zusterbedrijf op zoek naar een stagiair. Dit viel precies samen met de tweede sollicitatie. Maar ook Giesbers-Rotterdam levert geen bewijs om dit verhaal te onderbouwen. Het College oordeelt dat Giesbers-Rotterdam de student discrimineerde vanwege zijn afkomst.

Doet je naam ertoe als je solliciteert?
Het College voor de Rechten van de Mens krijgt dagelijks vragen en klachten over discriminatie van mensen die op zoek zijn naar een baan, onder meer over solliciteren op naam. Het is al langer bekend dat sollicitanten met een niet-westerse naam minder kans hebben op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. De rechten van sollicitanten met een niet-Nederlandse afkomst stonden afgelopen weken ook centraal in de campagne 'Voor het vinden van een baan maakt het niet uit hoe je heet'. 75% van de mensen die op de stelling reageerden denkt dat je naam er wel degelijk toe doet als je solliciteert. 24% is van mening dat je naam geen rol speelt.

Voor de redactie
College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 - 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?
Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens zie www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

plaats:
Utrecht
website:
http://www.mensenrechten.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234