Persuitnodiging zitting: knelpunten voor mensen met een beperking

Persuitnodiging zitting: knelpunten voor mensen met een beperking

Datum : 15 oktober 2015
Tijdstip : 11.00 uur
Locatie : Kleine Singel 1-3, Utrecht

Hoewel de overheid verschillende regels heeft gemaakt zodat mensen met een beperking zoveel mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen, lukt dit in de praktijk niet altijd. Zo zijn er kinderen die thuiszitten, omdat scholen hen vanwege hun beperking niet toelaten. Er vallen studenten uit omdat hun opleiding niet zorgt voor de aanpassing die zij nodig hebben. Ook komt het voor dat leerlingen met een beperking niet mee mogen op een schoolreis. Daarnaast is het voor mensen met een beperking lastig om een baan te vinden of te houden. Er leven bij werkgevers nog vaak vooroordelen over mensen met een beperking.

Het College voor de Rechten van de Mens behandelt donderdag 15 oktober drie zaken op zitting waarin mensen vanwege hun beperking problemen op school of werk ervaren. In de eerste zaak stelt een student dat de hogeschool een negatief studieadvies niet wil intrekken. Zij heeft last van depressies en meent dat die de oorzaak zijn van haar slechte studieresultaten. De tweede zaak gaat over een leerling die geen digitale woordenboeken mag gebruiken bij de schoolexamens en het eindexamen. De leerling gebruikt deze woordenboeken vanwege haar dyslexie. In de laatste zaak valt een betonboorder uit door chronische rugklachten. Volgens de man wil de werkgever hem geen bonus geven en is er geen rekening gehouden met zijn werkzaamheden bij re-integratie.

Het zittingsrooster voor donderdag 15 oktober a.s. is als volgt:
- 11.00 - 12.00 uur zitting 1 student met depressies
- 13.30 - 14.30 uur zitting 2 leerling met dyslexie stelt
- 15.00 - 16.00 uur zitting 3 werknemer met chronische rugklachten

Op zitting krijgen alle partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. In november volgen de uitspraken.

Wilt u aanwezig zijn bij de zittingen? Meld u dan aan bij Barbara Bos b.bos@mensenrechten.nl of 030 - 888 3 888.

Wilt u aanwezig zijn bij de zittingen? Meld u dan aan bij Barbara Bos b.bos@mensenrechten.nl of 030 - 888 3 888.


Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut, een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?
Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens zie www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

plaats:
Utrecht
website:
http://www.mensenrechten.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234