NVM en NVR: één register onteigeningsdeskundigen: DOBS

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) hebben sinds maandag één register voor onteigeningsdeskundigen. Ze hebben hiertoe maandagochtend een overeenkomst getekend.

Hendrik Erinkveld, voorzitter bestuur Stichting Register DOBS, Hanna Zeilmaker, penningmeester/secretaris Stichting Register DOBS, Annie van de Riet, directeur NVM en de heer Ad van Heesbeen, voorzitter hoofdbestuur NV, hebben een convenant ondertekend om het draagvlak voor de registratie van deskundigen op het gebied van onteigening en bestuursrechtelijke schadevergoeding in het Register DOBS te vergroten.

Het Register DOBS maakt de onteigeningsdeskundigen zichtbaar en vindbaar op de website www.RegisterDOBS.nl. Met de ondertekening van het convenant benadrukken de NVR en de NVM het belang van DOBS.

Strikte toelatingseisen
Ad van Heesbeen, voorzitter NVR-hoofdbestuur: "Het Register kent strikte toelatingseisen. Een breed gedragen Register zorgt bovendien voor betere kwaliteit en deskundigheid."

"Het is goed dat er uniforme registers zijn, naast de brancheverenigingen, die je kwaliteiten waarborgen", stelt Ard Klijsen, voorzitter NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed.

NVM-directeur Annie van de Riet: "Het is goed dat een dergelijk register breed geborgd wordt."

Inventarisatie
In 2013 is de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, op basis van signalen uit de markt, gestart met een inventarisatie naar de mogelijkheden/wenselijkheid om specialisten op het gebied van de onteigening te registreren in een deskundigenregister. Vervolgens werd vanaf 1 januari 2015 het Register DOBS, ondergebracht in de Stichting Register DOBS, operationeel. NVR en NVM bundelen nu samen de krachten om dit Register goed in de markt te zetten. Inmiddels zijn ruim 80 deskundigen geregistreerd.

Naast registratie ondersteunt DOBS onderwijs en onderzoek op wetenschappelijk niveau.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roeland Kimman, communicatie, media en woordvoering.
Telefoon 030 6085 185, mobiel 06 - 55 205 205
E mail: kimman@nvm.nl

NVM

plaats:
Nieuwegein
website:
http://www.nvm.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234