Bruna brengt fee ondernemers fors omlaag

Bruna vermindert de fee die franchise ondernemers betalen. De vaste afdracht aan de winkelketen gaat met bijna 25 procent omlaag. De directie van Bruna heeft daarover overeenstemming bereikt met het franchisebestuur, de vertegenwoordiging van de ondernemers.

De verlaging komt tegemoet aan de wensen van de franchisers, die hebben aangegeven dit een goede maatregel te vinden om het ondernemersinkomen verder te ondersteunen. Al sinds zijn aantreden 1,5 jaar geleden is dat een speerpunt van Algemeen Directeur Fred Zeegers. "Dit is een unicum in franchiseland, maar we nemen de stap in de volle overtuiging dat het de juiste is. Ook onze ondernemers hebben de crisis gevoeld. Op dit moment draait Bruna volgens verwachting en kunnen we de financiële ruimte nemen om hiertoe over te gaan."

Om de verlaging mogelijk te maken, sluiten de ondernemers en Bruna een addendum op de oorspronkelijke franchise overeenkomst. Daarin bevestigen zij ook een aantal afspraken die al eerder zijn gemaakt, bijvoorbeeld over het doorvoeren van de formule en inkoop van assortiment.

De fee verlaging past in het bredere strategische perspectief om Bruna gereed te maken voor de toekomst en ondernemers de kans te bieden zo succesvol mogelijk te functioneren. Andere maatregelen in dit verband zijn samenwerking met strategische partners, verder uitwerken van locatiebeleid, ontwikkeling van nieuwe concepten binnen de formule en op elkaar aan laten sluiten van verschillende verkoopkanalen (omnichannel) .
Daarnaast loopt op dit moment een sociaal begeleidingsprogramma om ondernemers te helpen die schulden hebben aan de Bruna organisatie en daar niet zelfstandig uitkomen. Uitgangspunt daarbij is dat er een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komt.

Geplaatst in:

Bruna BV

plaats:
Houten
website:
http://www.bruna.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234