Jos Trienekens benoemd tot bijzonder hoogleraar

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. ir. Jos Trienekens benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Information Management in Educational Value Networks' aan de Open Universiteit. De leerstoel bij de faculteit Management, Science & Technology wordt gefinancierd door DEKRA Certification B.V. in Arnhem. De leerstoel heeft een omvang van 0,2 fte en een looptijd van vijf jaar. De benoeming is ingegaan op 1 oktober 2015.

Service-oriëntatie in onderwijs

Samenwerkende, onderwijskundige organisaties worden in toenemende mate gekenmerkt door een service-oriëntatie. Ze ontwikkelen steeds vaker gezamenlijk en in onderlinge afstemming nieuwe diensten en dienstverleningsprocessen. Doel is het gezamenlijk creëren van toegevoegde, onderwijskundige waarde. Er worden bijvoorbeeld geavanceerde IT-toepassingen zoals e-learning en kennismanagementsystemen ontwikkeld om zowel de integratie als de kwaliteitsborging van trainings-, toetsings-, accreditatie- en certificeringsprocessen te verbeteren. Tevens vragen de complexiteit en de dynamiek van onderwijskundige netwerken om een effectief informatiemanagement.

Onderwijskundige netwerken

Het onderzoek van de leerstoel zal worden uitgevoerd binnen onderwijskundige netwerken op het grensvlak van bedrijfsprocessen en informatietechnologie. Een belangrijk focusgebied is kwaliteitsborging op basis van accreditatie en internationale standaarden. Het onderzoek van de leerstoel 'Information Management in Educational Value Networks' sluit aan bij de verschillende onderzoeksprogramma's van de faculteit Management Science & Technologie, zoals 'Learning' en 'Innovation'. In samenhang met die programma's zal het onderzoek van de leerstoel zich richten op diverse aspecten van samenwerkende onderwijskundige organisaties, zoals kwaliteit van informatie en informatie-uitwisseling, interorganisationeel leer- en kennismanagement en netwerkperformance.

Over dr. ir. Jos Trienekens

Dr.ir. Jos Trienekens (63) studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft. In 1994 promoveerde hij aan de faculteit Industrial Engineering en Innovation Science van de TU Eind-hoven, waar hij is aangesteld als universitair hoofddocent op het vakgebied
Information Systems. Sinds 2000 is hij bij DEKRA Certification B.V. werkzaam op het terrein van Persoonscertificering.

Meer informatie over de open Universiteit vindt u op www.ou.nl.
Meer informatie over DEKRA vindt u op www.dekra.nl of op www.dekra.de/en/svhc.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
dr. Marga Winnubst, communicatieadviseur Open Universiteit, 045-5762999, marga.winnubst@ou.nl. Of met:
Theo Snijders van Wisse Kommunikatie, 026-4431523, theo.snijders@wisse-worldcom.nl.

Over DEKRA
Sinds 90 jaar werkt DEKRA aan veiligheid. Uit de in 1925 in Berlijn opgerichte Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V is een wereldwijd toonaangevend expertisebedrijf ontstaan. DEKRA SE, een honderd procent dochteronderneming van DEKRA e.V., stuurt de operationele bedrijfsvoering van het concern aan. In boekjaar 2014 heeft DEKRA een omzet van 2,5 miljard gerealiseerd. Er werken bij het bedrijf ongeveer 35.000 medewerkers in meer van vijftig landen op vijf continenten. Met gekwalificeerde en onafhankelijke dienstverlening houden ze zich bezig met veiligheid in het verkeer, op de werkplek en thuis. Het portfolio varieert van voertuiginspecties en -keuringen, via schadeafhandeling, industriële en bouwinspecties, advisering over veiligheid, testen en certificering van producten en systemen tot en met opleidingen en tijdelijk werk. De ambitie tot het 100-jarige bestaan luidt: DEKRA wordt dé wereldwijde partner voor een veilige wereld.

Over de Open Universiteit
De Open Universiteit (OU) is een universiteit voor afstandsonderwijs. Studenten studeren online en combineren hun studie met andere activiteiten, zoals werk. Zij studeren omdat ze zich verder willen ontwikkelen in hun professie en loopbaan. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. De Open Universiteit biedt bachelor- en masteropleidingen in deeltijd in zeven vakgebieden. In de opleidingen en in projecten en programma's met partners worden de nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten toegepast. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderzoek is verweven met het onderwijs en waarborgt aansluiting op de nieuwste ontwikkelingen. De OU heeft ca. 17.000 studenten en 650 medewerkers. De OU heeft zestien vestigingen in Nederland en zes in Vlaanderen. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234