Chaos kinderalimentatie: gaat de Hoge Raad die oplossen?

vFAS geeft tekst en uitleg over uitspraak Hoge Raad
Om 12:00 uur op 9 oktober 2015 zal de Hoge Raad antwoord geven op de vraag hoe de kinderalimentatie moet worden berekend. Ouders, advocaten en scheidingsmediators wachten sinds enige tijd in spanning op het verlossende woord.
De vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) zal vrijdag 9 oktober 2015 om 14.00 uur een bijeenkomst organiseren waarin de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad zullen worden toegelicht. Tijdens de bijeenkomst zal de vFAS alle vragen beantwoorden die rijzen naar aanleiding van de beslissing van de Hoge Raad.

De Hoge Raad
De vraag die voorligt is: moet het kindgebonden budget bij de berekening van de kinderalimentatie worden afgetrokken van de kosten van de kinderen, zodat de alimentatie lager wordt? Of moet dit worden bijgeteld bij het eigen inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt? Als de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal (A-G) volgt, zal dat grote gevolgen hebben voor de berekening van de kinderalimentatie. Dit kan zelfs tot gevolg hebben dat alle bijdragen die vanaf 1 januari 2013 zijn vastgesteld, opnieuw moeten worden berekend.

De voorgeschiedenis
Per 1 januari 2015 werd de zogenoemde alleenstaande-ouderkorting afgeschaft, een fiscaal voordeel voor ouders die alleenstaand waren. Bij de berekening van kinderalimentatie werd dit fiscaal voordeel aangemerkt als "inkomen" en via die weg werd deze teruggave omgezet in de berekening van de kinderalimentatie. Toen de alleenstaande ouderkorting werd afgeschaft, werd tegelijkertijd het kindgebonden budget van alleenstaande ouders verhoogd met de alleenstaande-ouderkop van maximaal Euro 254,- per maand. Dit was nieuw en het was de vraag hoe hiermee om te gaan bij de becijfering van kinderalimentatie.

Kinderalimentatie vaak verlaagd
Bij de berekening van kinderalimentatie moest volgens de landelijke Expertgroep Alimentatienormen per 1 januari 2015 deze alleenstaande-ouderkop op een zodanige wijze worden verwerkt in de berekening dat dit kindgebonden budget in mindering kwam op de zogenoemde behoefte van de kinderen. Deze toeslag werd gezien als bijdrage in de kosten van het kind en niet als inkomen aan de zijde van de ouder bij wie het kind staat ingeschreven. Dat heeft tot gevolg gehad dat sinds 1 januari 2015 de kinderalimentatie in veel gevallen door de rechter aanzienlijk is verlaagd of zelfs op nihil gesteld.

Prejudiciële vragen
Omdat op deze manier van het berekenen van kinderalimentatie veel kritiek kwam, heeft het Gerechtshof Den Haag hierover vragen gesteld aan de Hoge Raad, de zogeheten "prejudiciële vragen". Ook de vFAS heeft in deze uitzonderlijke procedure aan de Hoge Raad kenbaar gemaakt hoe de familierechtadvocatuur in Nederland aankijkt tegen deze problematiek. Inmiddels heeft de A-G aan de Hoge Raad advies uitgebracht over deze kwestie. De A-G trekt de conclusie dat het hele kindgebonden budget, waaronder ook de alleenstaande-ouderkop, niet moet worden afgetrokken van de kosten van de kinderen (dus niet van 'de behoefte'). Zo concludeert de A-G: "Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop zijn bovendien in de eerste plaats inkomensondersteunende maatregelen, met name voor de huishoudens met lagere inkomens. De alleenstaande ouderkop is onderdeel van het kindgebonden budget en heeft dezelfde strekking. Het is zeker niet de primaire bedoeling geweest dat deze maatregelen gebruikt worden om de kosten van verzorging en opvoeding per individueel kind te ondersteunen. De bijdragen komen toe aan de ouder." Volgens de A-G moet het kindgebonden budget bijgeteld worden bij het eigen inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt, dus bij de draagkracht van deze ouder. De Hoge Raad maakt een eigen afweging en hoeft het advies van de A-G niet op te volgen bij de beantwoording van de prejudiciële vragen.

Over de vFAS
Het merendeel van de aangesloten 1.050 vFAS-leden is gespecialiseerd advocaat-scheidingsmediator. De vFAS-advocaat-scheidingsmediator beschikt, naast kennis op het relationele- en emotionele gebied en het gebied van kinderen, over de benodigde actuele juridische kennis om de echtscheiding op dit gebied goed te kunnen begeleiden; te denken valt aan de onderwerpen als alimentatie, de afwikkeling huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening en het ouderschapsplan.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op het kantoor van de voorzitter van de vFAS, mr. R. van Coolwijk:

SliepenbeekVanCoolwijkVanGaalen
De Lairessestraat 151
1075 HK Amsterdam

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Rob van Coolwijk (06-48189876) of per e-mail op rvancoolwijk@scg-advocaten.nl
Wilt u meer informatie over de vFAS, bel: 070- 3626215 of stuur een e-mail naar: info@verenigingfas.nl.

vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators)

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234