BWA: ‘Dreigende overschrijding geluidsnorm Schiphol bij Aalsmeerbaan’

Aalsmeer, 8 oktober 2015 - Het nieuwe stelsel dreigt nu al meer lawaai te veroorzaken dan onder het oude stelsel was toegestaan. De vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan (BWA) stelt dan ook vast dat onder het nieuwe geluidstelsel allerminst zeker is dat de kwetsbare woonwijken kunnen worden ontzien. En dat terwijl de groei naar 500.000 vluchten nog moet beginnen.

BWA roept de Tweede Kamer op om over dit nieuwe stelsel nog geen onomkeerbare besluiten te nemen, totdat het milieueffectrapport is verschenen. Aan de hand van dit rapport kan de Kamer beoordelen in hoeverre het nieuwe stelsel beantwoordt aan het gestelde doel en bescherming biedt aan met name de kwetsbare woonwijken. BWA dringt er bij de Tweede Kamer op aan om in ieder geval als beheermaatregel in de wet op te nemen, dat nog meerdere jaren wordt geobserveerd hoe het vliegtuiglawaai in de kwetsbare woonwijken zich ontwikkelt bij de groei naar 500.000 vluchten. Dat zou volgens BWA prima kunnen door de handhavingspunten in te richten als observatiepunten, zowel voorafgaand aan het gebruiksjaar, als na afloop hiervan.

Maandag 12 oktober beslist de Tweede Kamer over het nieuwe geluidstelsel voor Schiphol, zoals dat is bedacht door de Alderstafel. Aan de Kamer is echter niet uitdrukkelijk verteld, dat begin september al is gebleken dat de bescherming van het nieuwe stelsel gebrekkig functioneert.

Het nieuwe geluidstelsel gaat er vanuit dat Schiphol de meeste hinder veroorzakende banen zo min mogelijk gebruikt. Op die manier worden de kwetsbare woonwijken bij die banen zo veel mogelijk ontzien. In ruil daarvoor hoeft Schiphol niet meer te controleren of het vliegverkeer teveel lawaai maakt in de kwetsbare woonwijken rond Schiphol, zoals: Aalsmeer, Amstelveen/Buitenveldert en Zwanenburg.
Het nieuwe geluidstelsel is door Schiphol alvast in gebruik genomen. Omdat de Tweede Kamer het oude stelsel nog niet heeft afgeschaft, moet er dit jaar nog wel op vliegtuiglawaai in kwetsbare woonwijken worden gecontroleerd.
En wat blijkt nu? Het nieuwe stelsel dreigt nu al meer lawaai te veroorzaken dan onder het oude stelsel was toegestaan! Bijvoorbeeld in Uithoorn, een kwetsbare woonwijk bij de Aalsmeerbaan. De staatssecretaris heeft de Kamer 30 september geïnformeerd over deze dreigende overschrijding in 'handhavingspunt 25'. Echter, zonder expliciet te vermelden dat het om een kwetsbare woonwijk bij de Aalsmeerbaan gaat.

Vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan

plaats:
Aalsmeer

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234