Ramon en Higini Cierco spannen rechtszaak aan tegen Amerikaans ministerie van Financiën en Financial Crimes Enforcement Network, vanwege volledig ongerechtvaardigde en onconstitutionele acties van de instantie tegen Banca Privada d'Andorra

WASHINGTON, 8 oktober 2015 /PRNewswire/ -- De meerderheidsaandeelhouders en directeuren van de Banca Privada d'Andorra (BPA), Ramon en Higini Cierco (Ciercos), hebben een rechtszaak tegen het ministerie van Financiën van de VS en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) aangespannen bij de Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het district Columbia, nu FinCEN een kennisgeving van constateringen heeft afgegeven waarin BPA "in hoofdzaak een witwasser van zwart geld" wordt genoemd en een kennisgeving van voorgestelde regelgeving waarin BPA wordt uitgesloten van de Amerikaanse bankmarkt. Die kennisgeving vormde tevens een aanmoediging en implementatie van gecoördineerde actie met Spaanse, Andorrese en Panamese toezichthouders om de bank zonder verdere kennisgeving of hoorzitting te sluiten, hetgeen gebeurde op dezelfde dag als onderdeel van een gecoördineerde actie. De Ciercos eisen dat een gerechtelijk bevel wordt uitgevaardigd waarmee de kennisgevingen van het FinCEN worden ingetrokken.

De aanklacht van de Ciercos maakt duidelijk dat FinCEN voor de kennisgevingen geen wettelijke basis had onder sectie 311 van de Patriot Act. De kennisgevingen van FinCEN schoten duidelijk tekort, voert de aanklacht aan, aangezien die nalieten om de informatiebasis voor de acties of de redenen voor het kiezen van de zwaarste maatregel aan te dragen. Erop volgende gebeurtenissen hebben eigenlijk aangetoond dat FinCEN geen grond tot handelen tegen BPA had, maar in feite gefrustreerd was geraakt door het gebrek aan reactie van de overheid van Andorra bij het doorvoeren van systeemwijde wijzigingen in de AML-regels, met name wat betreft de rapportage van contante transacties. Een medewerker van de Amerikaanse ambassade heeft toegegeven dat FinCEN "een hamerslag heeft uitgedeeld" aan BPA - niet vanwege de acties van BPA -vanwege de frustraties bij FinCEN over de onwil van Andorra om mee te werken. De Amerikaanse overheid heeft ontkend dat deze uitspraak is gedaan, maar in feite is die vastgelegd op videotape en geüpload naar YouTube. In de klacht is een koppeling naar die video opgenomen.

Nadat FinCEN actie ondernam om de bank te sluiten, hebben de aandeelhouders regelmatig contact opgenomen met FinCEN om te vragen om inzicht in de feitelijke bases voor die acties, inclusief de vraag waarom gekozen is voor de meest extreme strafmaatregel. Volgens de aanklacht hebben de aandeelhouders gevraagd om een kans om al het bewijs van FinCEN te evalueren en aan te tonen waarom BPA niet zou moeten worden gesloten. Het is tekenend dat FinCEN heeft geweigerd om de acties uit te leggen of uit te leggen waarom geen rekening is gehouden met de gevolgen voor de uitgebreide en gerenommeerde zakelijke activiteiten van BPA en het massale verlies van banen, zoals het wettelijk gezien zou moeten doen. De beslissing van FinCEN om de vijfde speciale maatregel te implementeren heeft een bank vernietigd die meer dan een half miljard dollar waard is en heeft honderden banen gekost. De gevallen van witwasserij die worden aangehaald als excuus voor het sluiten van de bank zijn in feite meer dan een jaar geleden door BPA gerapporteerd aan de daarvoor verantwoordelijke toezichthouders. FinCEN heeft sinds die tijd het proces vertraagd om aansprakelijkheid te ontlopen en een betekenisvol gerechtelijk onderzoek te voorkomen.

Na de kennisgeving van FinCEN is het internationale accountantsbedrijf PricewaterhouseCoopers (PwC) door de Andorrese autoriteiten aangesteld om BPA te onderzoeken. De Andorrese overheid heeft tientallen miljoenen dollars uitgegeven om PwC alle ongeveer 25.000 rekeningen bij BPA te bestuderen. Er is gerapporteerd dat ondanks de druk die werd uitgeoefend door de Andorrese overheid, PwC heeft gezegd dat ze geen systemische problemen hebben gevonden die de acties van FinCEN rechtvaardigen.

Gezien de onwil van toezichthouders om een constructieve dialoog aan te gaan, zien Ramon en Higini Cierco zich gedwongen om zich tot de rechtbank te wenden en te vragen om een gerechtelijk bevel dat de kennisgeving van FinCEN en de implementatie van de vijfde speciale maatregel onwettig zijn en moeten worden ingetrokken. Dat zou de Ciercos in staat stellen de controle over de resterende activa van de bank weer op zich te nemen en om voor de lange termijn een eerlijke en transparante oplossing te vinden voor een eerlijke behandeling van hun klanten, aandeelhouders en werknemers met betrekking tot de toekomst van hun bank.

Eric Lewis, wereldwijd hoofdcoördinator namens de Ciercos verklaarde: "Het doel van deze aanklacht is om het gebrek aan een deugdelijke rechtsgang en transparantie te herstellen waarmee onze klanten te maken hebben gekregen, ondanks alle pogingen om samen te werken met FinCEN en bewijs te leveren dat de acties van FinCEN volledig ongerechtvaardigd waren. Van de ene dag op de andere en zonder enige kennisgeving, zonder enig bewijsmateriaal openbaar te maken en zonder enige verhaalsmogelijkheid is een doodsvonnis uitgesproken over BPA als gevolg van de acties van FinCEN. Absolute macht uitgeoefend door een instantie die geen enkele verantwoording hoeft af te leggen, leidt tot bureaucratische misstanden en geheimhouding, en dat is precies wat er hier gebeurd is. De Ciercos zijn vastbesloten om hun goede naam te herstellen uit waardering voor hun werknemers, aandeelhouders, klanten en deze eerlijke en gerespecteerde familie".

De aanklacht van de Ciercos is te vinden via de volgende koppeling: https://www.scribd.com/doc/283963834/Cierco-Complaint-and-Attachments [https://www.scribd.com/doc/283963834/Cierco-Complaint-and-Attachments]


Ramon and Higini Cierco


CONTACT: Sphere Consulting, +1-202-862-4877

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234