Huisvesting vergunninghouders: niet praten maar doen

Stedennetwerk G32 wil snel 25.000 tijdelijke woningen realiseren.
De toestroom van grote groepen asielzoekers trekt een zware wissel op velen. Doordat de AZC's overvol zitten moet gegrepen worden naar noodoplossingen en crisisopvang. En dit terwijl er in theorie wel meer ruimte zou moeten zijn. Immers, in de AZC's zitten zo'n 13.000 asielzoekers die (soms al lang) een verblijfsvergunning hebben en aan een gemeente gekoppeld zijn, maar waar nog geen geschikte huisvesting voor gevonden is.

Tegelijkertijd vinden ook de G32-steden dat het niet zo kan zijn dat het huisvesten van deze vergunninghouders leidt tot onacceptabele verdringing op de sociale huurwoningmarkt. Vandaar dat we - al is het ook maar tijdelijk - inzetten op vergroten van de capaciteit van deze markt, in combinatie met het bevorderen van doorstroming en het bijbouwen van woningen in alle marktsegmenten.
In haar brief van 2 oktober kondigt het rijk het gemeentelijk Zelf Zorg Arrangement aan. Hiermee krijgen gemeenten een goed instrument om - op veelal individuele basis - vergunninghouders onder te brengen, vooruitlopend op regulier plaatsing. G32 voorzitter Ferd Crone: "Daar gaan we mee aan de slag. Maar daarmee zijn we er nog niet. Om sneller en effectiever ruimte in de AZC's te kunnen maken moet ruimte ontstaan op de woningmarkt. Als gemeenten bereid zijn vrijliggende bouwgrond tegen een redelijke prijs 15 jaar te verhuren en corporaties of commerciële partijen in staat zijn goedkope tijdelijke woningen te realiseren en te beheren/exploiteren dan kunnen we meters maken. Zeker wanneer we er voor zorgen dat die woningen flexibel in te delen zijn. We kunnen dat als G32 niet alleen, maar als elke gemeente in ons land 2 clusters van ca 30 woningen kan realiseren, dan kunnen we het huisvestingsvraagstuk van de vergunninghouders oplossen en daarnaast ook de reguliere wachtlijsten verkleinen."

De mogelijkheden om dat snel te doen zijn er, er zijn bouwbedrijven die binnen 2 weken zo'n woning hebben staan. Uiteraard is financiering een belangrijk punt, gemeenten en corporaties hebben nauwelijks financiële ruimte. De businesscase zal van gemeente tot gemeente en van corporatie tot corporatie verschillen. Graag maken we met het rijk en de corporaties afspraken over garanties, over het (tijdelijk) opheffen van planologische beperkingen, over wat te doen als corporaties niet het vermogen hebben om te investeren en over de manier waarop we deze oplossing aantrekkelijk voor alle partijen kunnen maken. Vrijdag en dinsdag zitten we weer om tafel met rijk en corporaties. Dan willen we graag harde afspraken gaan maken zodat de eerste woningen al in november kunnen staan.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Ferd Crone, burgemeester Leeuwarden en voorzitter G32 stedennetwerk: 06 - 43 36 56 50

G32 Stedennetwerk

plaats:
Lelystad

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234