Dr. Petru Curseu benoemd tot hoogleraar Organizational Behavior

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Petru Curseu benoemd tot hoogleraar Organizational Behavior. Deze benoeming bij de faculteit Management, Science & Technology heeft een omvang van 0,8 fte en een looptijd van twee jaar. De benoeming gaat in per 1 oktober 2015.

Groepsgedrag, stereotypen en vooroordelen binnen organisaties
Organizational Behavior is binnen de managementwetenschappen een van de centrale onderzoeks- en onderwijsdomeinen. Prof. dr. Petru Curseu zal vanuit zijn leerstoel bijdragen aan het onderzoek en onderwijs op dit vakgebied. Meer specifiek zal hij zich richten op groepsdynamiek en groepsleren, rationaliteit in groepsbesluitvorming en het omgaan met stereotypen en vooroordelen in organisaties. Met name dat laatste aandachtsgebied is zeer actueel. De voortdurende immigratiestromen leiden tot een steeds grotere behoefte aan onderzoek naar stereotypen en vooroordelen ten opzichte van immigranten op het werk, en naar de praktische implicaties voor het management. Maar ook het onderzoek naar man-vrouwstereotypen, de gevolgen ervan voor carrièreperspectieven en de invloed ervan op groepsprocessen is onverminderd actueel. Petru Curseu zal in deze drie richtingen onderzoek initiëren, coördineren en begeleiden.

Over Petru Curseu
Prof. dr. Petru Lucian Curseu (1975) studeerde psychologie in Cluj-Napoca (Roemenië). In 2003 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift 'Formal Group Decision-Making: A Social Cognitive Approach. Sinds 2003 werkt hij als universitair docent en later hoofddocent bij het Department of Organisation Studies van de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek richt zich op team dynamics (met een special aandacht voor team cognition), social cognition (met name stereotypes en vooroordelen binnen organisaties) en besluitvorming in organisaties. Hij heeft hierrond gepubliceerd in onder andere Journal of Information Technology, Journal of Applied Psychology, Organization Studies, Frontiers in Psychology, Group Processes and Intergroup Relations, European Journal of Social Psychology, Group Dynamics, Journal of Managerial Psychology, European Journal of Work and Organizational Psychology, British Journal of Social Psychology, Management Learning en Learning and Individual Differences.

Voor meer informatie over de Open Universiteit kun u terecht op www.ou.nl
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met dr. Marga Winnubst, communicatieadviseur Open Universiteit, 045-5762999, marga.winnubst@ou.nl.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234