Inschrijving voor MOOC Marine Litter geopend

De faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit (OU) heeft samen met het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) een internationale Massive Open Online Course over Marine Litter ontwikkeld. De MOOC is geschikt voor iedereen die wil bijdragen aan het terugdringen van plastic afval in zee. De cursus gaat 26 oktober van start en is gratis te volgen voor geïnteresseerden over de hele wereld.

Marine Litter
De wereldwijde vervuiling van zeeën en oceanen met afval is een groeiend probleem dat vraagt om een mondiale aanpak. Het wordt door de Verenigde Naties als één van de belangrijkste milieuproblemen van de 21ste eeuw aangemerkt. Het plastic afval dat in het milieu terechtkomt brengt grote risico's met zich mee. Zo is het schadelijk voor planten en dieren die in de zee leven, en zijn er steeds meer aanwijzingen dat (micro-)plastics via ophoping in de voedselketen in ons voedsel terecht kunnen komen. Een studie van de Verenigde Naties laat zien dat ook de economische schade als gevolg van plastic afval zeer hoog is.
Met deze MOOC wil UNEP een bijdrage leveren aan de bestrijding van het probleem van plastic afval in zee.

MOOC
UNEP biedt de deelnemers aan de MOOC inzicht in de laatste ontwikkelingen, maar ook in zijn eigen standpunten ten aanzien van de problematiek. Er worden handvatten aangereikt om het probleem in de eigen (werk)omgeving op de kaart te zetten en aan te pakken. De deelnemers werken samen vanuit verschillende disciplines en denken in breed perspectief na over oplossingen. Door de wereldwijde beschikbaarheid van de MOOC wordt de problematiek mondiaal onder de aandacht gebracht.
De MOOC wordt aangeboden in partnership met EdCast, een cloudprovider van MOOC-platforms.

Samenwerking met UNEP
UNEP heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een wereldwijd netwerk voor preventie en management van zeeafval. Dat heeft geleid tot de totstandkoming van het Global Partnership on Marine Litter, waarbinnen UNEP en OU samen de MOOC Marine Litter hebben ontwikkeld. Naast de online cursus biedt de MOOC veel aandacht aan het versterken van het Marine Litter Network en activering van lokale en regionale groepen.

Onderwijs en onderzoek
Onderzoekers van de vakgroep Science van de faculteit Management, Science & Technology zijn al enkele jaren betrokken bij onderzoek naar de oorzaken en effecten van en oplossingen voor plastic vervuiling, onder andere binnen het project Schone Maas Limburg en met onderzoekpartners in Indonesië. De nieuw ingerichte leerstoel Open Education in de faculteit draagt expertise bij over het didactische ontwerp, de implementatie van de MOOC en de evaluatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Bastings, communicatieadviseur aan de Open Universiteit, tel. 045-576 2999 (ma, di en do) of e-mail astrid.bastings@ou.nl.
Meer informatie over de MOOC op Massive Online Course on Marine Litter.
Algemene informatie over de Open Universiteit staat op www.ou.nl

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234