PwC: stevige investeringen in kwaliteit, technologie en cultuur

Werken aan herstel vertrouwen:
- Doorvoeren kwaliteitsverbeteringsmaatregelen.
- Intensivering van inspanningen gericht op cultuur- en gedragsverandering, vergroten van leer- en aanpassingsvermogen van de organisatie en op openheid en verantwoording naar de samenleving.
- Maatregelen Toekomst Accountantsberoep vrijwel geheel doorgevoerd.
- Raad van commissarissen ingesteld bestaande uit zeven externe personen.
- Beloningsbeleid bestuurders conform aanbevelingen sectorrapport aangepast en transparant gemaakt.

Solide (financiële) resultaten:
- Het aantal medewerkers en partners is met 205 gegroeid naar 4445 personen.
- De omzet is met bijna 4% gestegen naar Euro 697 miljoen.
- De omzetstijging deed zich voor bij Assurance en vooral bij Advisory door sterke vraag naar consulting-, forensische en fusie en overname-dienstverlening.
- Het bedrijfsresultaat is gedaald naar Euro 157 miljoen door investeringen in kwaliteit, IT en technologie en door de transitiekosten op nieuwe accountantsopdrachten.

Hogere klant- en medewerkerstevredenheid:
- De medewerkerstevredenheid behoort met ruim 80% tot de allerhoogste binnen het wereldwijde PwC-netwerk.
- De klanttevredenheid is voor alle servicelines gestegen.

Bestuursvoorzitter Peter van Mierlo:
'PwC werkt hard aan het verhogen en verdiepen van de kwaliteit van de dienstverlening, het veranderen van de cultuur en het gedrag in de organisatie en aan de aanpassing van de bestuurs-structuur en -cultuur gericht op openheid en maatschappelijke relevantie om ook in de toekomst te blijven beantwoorden aan de verwachtingen van haar klanten, medewerkers en de samenleving.'

'Wij slagen er steeds beter in om onze purpose 'build trust in society' en 'solve important problems' te vertalen naar wat we doen. We realiseren ons dat het bouwen aan vertrouwen door onder andere het veranderen van onze cultuur en ons gedrag vraagt om een langere adem.'

'Sinds 1 mei jl. heeft PwC een raad van commissarissen, bestaande uit zeven externe leden, die voortvarend van start is gegaan. De raad van commissarissen heeft zich onder andere gebogen over het beloningsbeleid van de raad van bestuur en partners, het beleggingsbeleid en de selectie van nieuwe partners. Deze kritische blik van buiten leidt tot meer openheid en een meer nadrukkelijke afweging van externe opvattingen in onze besluitvorming.'

'Strategy& is geïntegreerd in de PwC-organisatie. Hierdoor zijn wij beter in staat onze klanten te adviseren over hun ondernemingsstrategie en over de oplossingen voor hun belangrijke problemen. Ook kunnen we hen helpen bij het implementeren van de gewenste maatregelen. Daarnaast investeren wij in technologie, digitalisering en het gebruik van big data.'

CFO en COO Ad van Gils:
'Wij zijn tevreden over het afgelopen jaar. Ons resultaat is conform onze verwachting met bijna 3% gedaald door de investeringen van Assurance in kwaliteit, door de investeringen in IT en technologie en door de transitiekosten op nieuwe auditopdrachten als gevolg van de OOB-roulatie. Tegelijkertijd zien we dat Advisory stevig groeit, de omzet van Tax & HRS vrij stabiel is en Assurance groeit. Daardoor hebben we de komende jaren een goede basis om onze investeringsagenda verder vorm te geven.'
'Het komend jaar gaan we door op de ingeslagen weg door te blijven investeren in de kwaliteit en innovatie van onze door technologie ondersteunde dienstverlening.'

Internationale PwC-netwerk
Vandaag zijn ook de resultaten bekend gemaakt van het wereldwijde PwC-netwerk. De totale omzet steeg met 10% tot $ 35.4 miljard. De groei was het sterkst in Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Amerika. In Europe groeide de omzet met 8%. Het aantal medewerkers groeide naar 208.000 personen. Dit jaar werden er 53.000 nieuwe PwC'ers aangetrokken.

Noot voor de redactie:

1. Het Jaarbericht 2014-2015 en het Transparantieverslag 2014-2015 kunt u downloaden van www.pwc.nl Voor vragen kunt u terecht bij Meint Waterlander, woordvoerder PwC, telefoon: 088 792 7000, e-mail: meint.waterlander@nl.pwc.com

2. Bij PwC in Nederland werken ongeveer 4400 mensen met elkaar samen vanuit twaalf vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties en personen de waarde te creëren waarnaar zij op zoek zijn. Wij zijn lid van het PwC-netwerk van firma's in 157 landen met meer dan 208.000 mensen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op www.pwc.nl.

PwC verwijst naar de Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op www.pwc.com/structure voor meer informatie

PwC

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.pwc.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234