3 ministers uit Somalië op handelsmissie in Nederland en Scandinavië

Denk aan de Hoorn van Afrika, dan is ondernemerschap niet het eerste wat te binnen schiet bij velen. Toch zijn er veel kansen voor jonge ondernemers en wordt er in de regio al veel ondernomen, met name door Diaspora. Ondanks de relatief onstabiele veiligheidssituatie in Somalië en de zwakke economische groei in de hele regio, is er een grote groep jongeren in Europa die graag investeert in hun land van herkomst. Deze Diaspora wordt ondersteund door SPARK, een organisatie die helpt de obstakels van jonge ondernemers in fragiele en conflictlanden te overwinnen. SPARK organiseert van 5 tot 12 oktober een unieke handelsmissie in Europa voor Ministers uit de Somalische en Somalilandse regeringen en Kamers van Koophandel. De ministers zijn van 5 tot 7 oktober in Nederland.

Mohamed Hassan Adam, Minister van Handel en Industrie uit Somalië, Abdiwali Hersi Abdille, Minister van Industrie en Handel uit Puntland (autonome staat in Somalië) en Shucayb Maxamed Muse, Minister voor Industrieën uit Somaliland (zelfverklaarde onafhankelijke staat van Somalië) reizen naar Nederland, Zweden en Denemarken om ministeries van buitenlandse zaken en bedrijven te ontmoeten. Met hen zullen de voorzitter van de Somalische Kamer van Koophandel, en drie Somalische diaspora meereizen. Gezamenlijk zal de delegatie de Nederlands-Somalische, Zweeds-Somalische en Deens-Somalische gemeenschappen oproepen te investeren en te ondernemen in Somalië/Somaliland. Ze bieden daarbij aan om economische activiteiten te faciliteren. Er worden afspraken en ontmoetingen georganiseerd met bedrijven en relevante instellingen, waaronder in Nederland PUM, RVO, FMO en belangrijke sectoren uit het bedrijfsleven.

Deze handelsmissie is uniek. Nooit eerder kwamen drie ministers samen naar Nederland. SPARK is ervan overtuigd dat dit bezoek van hoog niveau Somalië/Somaliland in een ander daglicht zet en dat op deze manier economische groei kan worden gestimuleerd. Het aanmoedigen van Diaspora ondernemerschap is daar een belangrijk onderdeel van: de Diaspora kan een brug vormen tussen Europa en de Hoorn van Afrika en stereotypes uit de weg helpen. De bereidheid van de drie ministers om bijeen te komen toont aan dat de behoefte voor economische groei in de regio groter is dan politieke onenigheden, en dat de kansen voor het grijpen liggen voor investeerders, bedrijven en kleine ondernemers. De behoefte aan economische groei in de regio is intrinsiek gelinkt aan het grote aantallen migranten die de regio uitstromen richting met name Europa, op zoek naar een beter leven.

20 jaar SPARK: ontwikkelen van ondernemerschap in fragiele landen
De afgelopen 20 jaar heeft SPARK zich ingezet voor het ontwikkelen van hoger onderwijs en ondernemershap in fragiele staten, om jonge mensen in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de stabiliteit in hun land. SPARK ondersteunt startende ondernemers en biedt ook ondersteuning aan bestaande midden -en kleinbedrijven. SPARK is overtuigd dat goede werkgelegenheid voor stabiliteit en rust zorgt. Het reduceert armoede en vergroot de kans op blijvende vrede in gebieden waar nieuwe conflicten altijd op de loer liggen. SPARK is actief in Zuidoost Europa, West- en Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Voor meer informatie zie www.spark-online.org

Voor contact over de Somalische handelsmissie: Tom Willems 06 52 04 68 82, of t.willems@spark-online.org

SPARK

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.spark-online.org

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234